Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

ul. Żwirki i Wigury 1
63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 286 70 80 
fax. 61 285 41 76
e-mail: psse.srodawlkp@pis.gov.pl

www: http://pssesrodawielkopolska.pis.gov.pl/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - mgr Barbara Rochowiak