Komenda Powiatowa Policji

Komenda Powiatowa Policji

ul. Harcerska 22
63-000 Środa Wlkp.

Sekretariat:
tel.  47 77 33 210
fax. 47 77 33 205 
 
Dyżurny jednostki:
tel: 47 77 33 211,
fax: 47 77 33 215
 
www.sroda-wielkopolska.policja.gov.pl/
 
e-mail: dyzurny.sroda-wlkp@po.policja.gov.pl
 
Komendant Powiatowy Policji - insp. Paweł Wawrzyniak