A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Zapraszamy na LXIV Sesję Rady Powiatu Średzkiego,

która odbędzie się 6 września 2018 r. o godz. 9.00 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Plac Zamkowy 7

30.08.2018

Zapraszamy na LXIV Sesję Rady Powiatu Średzkiego, która odbędzie się 6 września 2018 r. o godz. 9.00 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Plac Zamkowy 7. Transmisja sesji dostępna będzie pod linkiem: https://youtu.be/YPwmO-0JzV4

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie treści protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Informacje Przewodniczącego Rady.
6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Powiecie Średzkim w roku 2017.
8. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Sulęcin,
2) zmiany uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018,
3) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
4) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kleszczewo,
5) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na utwardzenie placu przy scenie letniej w Sulęcinku,
6) powierzenia Gminie Środa Wielkopolska zadania własnego Powiatu Średzkiego z zakresu ochrony zdrowia,
7) wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki „Powiatowe Centrum Rozwoju" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umorzenie udziałów,
8) wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki „Powiatowe Centrum Inwestycji" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Gminy Środa Wielkopolska, określenia zasad wnoszenia wkładów oraz objęcia udziałów w ww. spółce i wyrażenia zgody na powierzenie zadania publicznego,
9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033,
10) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
/-/Ewa Kusik

Projekty uchwał przygotowane na sesję dostępne są na stronie internetowej Powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce "Prawo" - "Projekty uchwał Rady Powiatu"

 

baner300x250