A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Informacja o przebiegu XXXVI Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI Kadencji

01.02.2021

Zdjęcie przedstawia przewodniczącego w trakcie obrad rady powiatu.

26 stycznia 2021 roku o godz. 9.00 w sali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej rozpoczęła się XXXVI sesja Rady Powiatu Średzkiego VI kadencji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Średzkiego - Pan Piotr Kasprzak, witając wszystkie osoby uczestniczące w sesji.

W punkcie Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym Przewodniczący poinformował, że wykonywał działania mające na celu organizację dzisiejszej sesji.

Kolejny punkt obrad stanowiło rozpatrzenie Sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu i jednostek organizacyjnych. DO POBRANIA oraz jego uzupełnienie DO POBRANIA.

Kolejny punkt porządku obrad stanowiło ,,Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok’’. DO POBRANIA

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 przedstawił Przewodniczący Komisji - radny Pan Maciej Pawlikowski DO POBRANIA

W dalszej części posiedzenia radni podjęli następujące uchwały:

Uchwała nr XXXVI/265/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami ,,za’’.

Uchwała nr XXXVI/266/2021 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestracji zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym. 

Uchwała została podjęta 9 głosami ,,za’’ przy 2 głosach ,,przeciw’’ i 2 głosach ,,wstrzymujących się’’.

Uchwała nr XXXVI/267/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021-2033.

Uchwała została podjęta 8 głosami ,,za’’ przy 1 głosie ,,przeciw’’ i 4 głosach ,,wstrzymujących się’’.

Uchwała nr XXXVI/268/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

Uchwała została podjęta 9 głosami ,,za’’ przy 1 głosie ,,przeciw’’ i 3 głosach ,,wstrzymujących się’’.

W punkcie obrad „Wolne głosy i wnioski” głos zabrał: Radny Marcin Bednarz, Radna Małgorzata Fertała, Przewodniczący Piotr Kasprzak, Sekretarz Bartosz Wieliński, Skarbnik Paweł Tomczak, Radny Bogusław Biernat, Radna Ewa Kusik, Radna Jadwiga Wieland.

XXXVI sesję Rady Powiatu Średzkiego o godzinie 13.22 zamknął Przewodniczący Rady Powiatu - Pani Piotr Kasprzak. 

 

baner300x250