A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja

na terenie powiatu średzkiego w 2021.

16.09.2021
Zdjęcie przedstawia laptopa, ręce piszące na klawiaturze, na pierwszym planie młotek sędziowski, pod spodem na granatowym pasku: logo i adres strony www Powiatu Średzkiego oraz biały napis: Nieodpłatna pomoc prawna
 
Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji może skorzystać każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej  nieodpłatną mediację.
 
Na terenie Powiatu Średzkiego działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Środzie Wielkopolskiej, ul. Żwirki i Wigury 1 (obsługiwany przez radców i adwokatów), według poniższego harmonogramu:
poniedziałki i wtorki – od godz. 8.00 do godz. 12.00,
- środy, czwartki i piątki – od godz. 14.00 do godz. 18.00.
 
2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (obsługiwany przez radców i adwokatów), według poniższego harmonogramu:
 
- Dominowo, ul. Centralna 8 (OPS-Klub Aktywności Społecznej)
środy – od godz. 7.30 do godz. 11.30,
- Krzykosy, ul. Główna 37 lokal nr 4 (Urząd Gminy)
czwartki – od godz. 7.30 do godz. 11.30,
- Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 8 (Gminny Ośrodek Kultury) / czasowo
poniedziałki i wtorki – od godz. 7:30 do godz. 11.30,
Zaniemyśl, ul. Średzka 9, salka 211 (Urząd Gminy)
piątki – od godz. 11.00 do godz. 15.00.
 
Udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Środzie Wielkopolskiej, Dominowie, Krzykosach, Nowym Mieście nad Wartą oraz Zaniemyślu odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu wizyty.
 
Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 61 286 62 27, w godzinach 9:00 – 14:00,  e-mailem na adres: oks@powiatsredzki.pl lub on-line: https://np.ms.gov.pl/wielkopolskie/sredzki
 
W punkcie znajdującym się w Zaniemyślu istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji w wyznaczone piątki od godz. 11.00 do godz. 15.00,   po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, pod numerem: 61 286 62 27.
 
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ŚREDZKIEGO  (lista wg art. 8a ust. 1 pkt. 1 ustawy) - DO POBRANIA
 
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.
 
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie są w stanie stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o którym mowa w ustawie z dnia  19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się poza punktem, albo za pośrednictwem porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu wizyty pod wskazanym wyżej numerem telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej nie jest świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w lit. a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo- administracyjnym,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą uzyskać informacje w zakresie prawa pracy, prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz prawa podatkowego.
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje: spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.
 
Mediacja: jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie   satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. 
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej. Usługa może obejmować również:
• rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów,
• przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.
Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/
baner300x250