A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2021 – 2030

Wypełnioną ankietę w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@srodawlkp.epcpr.pl Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, w terminie do 17 maja 2021 r. do godz.10.00

06.05.2021

Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2021 – 2030

W dniach od 6 maja 2021 roku do 17 maja 2021 r. przeprowadzane są konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu średzkiego w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego  na lata 2021 – 2030 oraz programów stanowiących integralną część Strategii:
-  Powiatowy program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021 -2030,
-  Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  na lata 2021- 2030,
-  Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023.                                                                              

Konsultacje prowadzone są w formie zapytania ankietowego, które wraz z projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego  na lata 2021 – 2030 oraz projektami programów stanowiących integralną część Strategii opublikowano na stronach internetowych:

- Powiatu Średzkiego: www.powiatsredzki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Średzkiego
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej: www.srodawlkp.epcpr.pl                                                                                             
Do udziału w konsultacjach uprawnione są osoby posiadające czynne prawo wyborcze, zamieszkałe na terenie powiatu średzkiego.

Udział w konsultacjach polega na zgłoszeniu opinii, uwag wraz z propozycją zmian zapisów projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu  Średzkiego  na lata 2021 – 2030 oraz projektów programów na formularzu ankiety dołączonym do niniejszego ogłoszenia.

Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu średzkiego mogą uczestniczyć w konsultacjach poprzez zgłoszenie opinii, uwag wraz z propozycją zmian na formularzu ankiety dołączonym do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób jak to wyżej zostało przedstawione, zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Wypełnioną ankietę w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@srodawlkp.epcpr.pl  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, w terminie do 17 maja 2021 r. do godz.10.00 

Do pobrania:
1) Ankieta (plik doc. 53 KB)
2) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2021-2030 (plik pdf. 1539 KB)
3) Powiatowy program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030 (plik pdf. 383 KB)
4) Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  na lata 2021-2030 (plik pdf. 867 KB)
5) Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023 (plik pdf. 867 KB)

baner300x250