A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Informacja o przebiegu XLIX Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI Kadencji,

która odbyła się 17 grudnia 2021 roku o godz. 9.00 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej.

20.12.2021
Na zdjęciu od lewej: Jack Gabała, wiceprzewodniczący rady; Przemysław Barczyński, radca prawny; Piotr Kasprzak, przewodniczący rady, Ernest Iwańczuk, starosta oraz Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka, wicestarosta podczas obrad rady.
 

17 grudnia 2021 roku o godz. 9.00 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej odbyła się XLIX sesja Rady Powiatu Średzkiego VI kadencji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Średzkiego Piotr Kasprzak, witając wszystkie osoby uczestniczące w sesji.

W punkcie Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym Przewodniczący poinformował, że wykonywał działania mające na celu organizację dzisiejszej sesji.
Kolejny punkt porządku obrad stanowiło „Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami”, które radni uprzednio otrzymali w formie elektronicznej, treść sprawozdania DO POBRANIA.
 
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2022-2033.
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawił Skarbnik Paweł Tomczak. Odczytał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego. DO POBRANIA
Następnie Przewodniczący przystąpił do głosowania w sprawie uchwały nr XLIX/364/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2022-2033.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami ,,za’’.
 
Po tym głosowaniu Przewodniczący przystąpił do realizacji punktu związanego z podjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
Projekt uchwały budżetowej na 2022 r. wraz z uzasadnieniem Zarządu przedstawił Paweł Tomczak – Skarbnik.
Następie Skarbnik –  odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażoną w uchwale SO-0952/191/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Średzkiego na 2022 rok. DO POBRANIA
  Po odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, pozytywne opinie o projekcie budżetu na 2022 rok odczytali:
 - Pan Piotr Kasprzak – w imieniu Radnej Jadwigi Wieland - Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - Pan Piotr Kasprzak – w imieniu Radnego Stefana Kominka - Przewodniczącego Komisji Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej,
 - Pan Jacek Gabała – Przewodniczący Komisji Strategii i Planowania Rozwoju,
 - Pani Ewa Kusik – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.
Przygotowane przez Zarząd Powiatu autopoprawki omówił Skarbnik.
Następnie Przewodniczący przystąpił do głosowania w sprawie uchwały nr XLIX/365/2021 w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z przyjętymi autopoprawkami.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za’’.
 
W dalszej części posiedzenia Radni podjęli następujące uchwały:
 
Uchwałę nr XLIX/366/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za’’.
 
Uchwałę nr XLIX/367/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za’’.
 
Uchwałę nr XLIX/368/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za’’.
 
Uchwałę nr XLIX/369/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.