A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Aktywizacja zawodowa repatriantów

Powiatowy Urząd Pracy informuje o braku środków finansowych na zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę zatrudniającego repatrianta.

15.02.2021

Grafika przedstawia logo Urzędu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy od maja zeszłego roku nie wypłaca środków finansowych z tytułu umów zawartych z pracodawcami zatrudniającymi repatriantów. Powiatowy Urząd Pracy nie jest dysponentem środków na aktywizację zawodową repatriantów, jest wyłącznie pośrednikiem w podpisaniu umów i skompletowaniu dokumentów dla Wojewody. Ostatnie środki finansowe z tego tytułu zostały wypłacone w kwietniu 2020 roku.

Pracodawca, aby móc się ubiegać o zwrot kosztów w związku z zatrudnieniem repatrianta najpierw w Powiatowym Urzędzie Pracy składa wniosek o zwrot części poniesionych kosztów, wraz z wnioskiem składa również komplet wymaganych dokumentów (w tym m.in.: pozytywną opinię doradcy zawodowego o predyspozycjach repatrianta do wykonywania pracy na danym stanowisku), podpisuje umowę oraz wyposaża stanowisko pracy, składa w Urzędzie Pracy wniosek o rozliczenie wraz z kompletem dokumentów, a następnie zatrudnia repatrianta. Zwrot kosztów zależy od decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Pracodawcy są uprzedzani o  ryzyku jakie podejmują podpisując umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wielkopolskiej. Sama umowa  zawiera odpowiednią klauzulę informacyjną: umowie „zwrot kosztów nastąpi jedynie w przypadku uzyskania przez Powiat Średzki dotacji celowej ze środków wyodrębnionych na te zadania w budżecie Wojewody Wielkopolskiego, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o repatriacji. W przypadku nieprzekazania przez Wojewodę Wielkopolskiego środków finansowych, o których mowa w ust. 1, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu, a Pracodawca zobowiązuje się, że nie będzie zgłaszał z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych”.

1 lutego br. Zarząd Powiatu Średzkiego zwrócił się z prośbą do Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji oraz  Wojewody Wielkopolskiego o udzielenie informacji w sprawie dotacji na zatrudnianie repatriantów, w tym o zajęcie stanowiska w sprawie umów podpisanych w roku 2020 oraz ewentualnej dotacji na rok bieżący.  

baner300x250