A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

7. Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji dla nowych instalacji.

 
Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
tel. 61 285-80-51  wew. 120,121, fax 61 285-32-52, 
Wydział Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój 118
tel. 61 286 62 35, 61 286 62 34
e-mail Wydziału: srodowisko@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.
 • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
 • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00  do  15.00
lub  w Punkcie Obsługi Klienta.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piatki do godz. 15.00.
 
Sposób załatwienia sprawy:          
Wniosek samodzielnie sporządzony i podpisany można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej - w miejscu załatwienia sprawy, a także za pośrednictwem poczty.
Decyzję - po dokonaniu opłaty, odbiera się  osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w miejscu załatwienia sprawy lub za pośrednictwem poczty.
 
Potrzebne dokumenty:   
 • wniosek o wydanie zezwolenia,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 
Opłaty:          
-     opłata skarbowa za wydanie zezwolenia: 82,00 zł.
 
Opłatę skarbową za wydanie zezwolenia należy uiścić na niżej podane konto:
Gmina Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie - 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001
Opłatę można uiścić w  Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w budynku Starostwa na parterze.
 
Czas załatwienia sprawy:          
Najczęściej około 1 miesiąca, ale może zostać przedłużony do 2 miesięcy, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.
 
Dodatkowe informacje:    
Wniosek  o wydanie zezwolenia opracowany zgodne z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695), powinien zawierać:
 1. nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego miejsca zamieszkania i adresu, albo siedziby i adresu
 2. adres zakładu, na terenie którego jest eksloatowana instalacja objęta systemem
 3. informację o tytule prawnym do instalacji, 
 4. informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji,
 5. określenie rodzajówgazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem,
 6. określenie czasu, na jaki ma zostać wydane zezwolenie,
 7. liczbę uprawnień do emisji na czas do końca okresu rozliczeniowego w rozbiciu na poszczególne lata.

 

Tryb odwoławczy:           
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Średzkiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
 
Podstawa prawna:   Art. 40, art. 41 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. Nr 122, poz. 695).
 
 
baner300x250