A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

24. Przyjmowanie wniosków o zarejestrowanie zwierząt podlegających ochronie Konwencją Waszyngtońską oraz rejestracja zwierząt podlegających ochronie Konwencją Waszyngtońską.

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
tel. 61 285-80-51  wew. 120,121, fax 61 285-32-52,
Wydział Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój 118
tel. 61 286 62 35, 61 286 62 34
e-mail Wydziału: srodowisko@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.
 • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
 • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00  do  15.00
lub  w Punkcie Obsługi Klienta.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00.

Sposób załatwienia sprawy:          
Wypełniony formularz wniosku wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej - w miejscu załatwienia sprawy, a także za pośrednictwem poczty. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej oraz w miejscu załatwienia sprawy.
Zaświadczenie - dokument potwierdzający  wpis do rejestru, po dokonaniu opłaty, odbiera się osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w miejscu załatwienia sprawy.

Potrzebne dokumenty:   
 • wniosek o zarejestrowanie - do pobrania ,
 • zezwolenie na import zwierzęcia do kraju, albo
 • zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
 • dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
 • inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Klauzula informacyjna - do pobrania (plik pdf)

Opłaty:                                      
- opłata skarbowa za wpis do rejestru zwierząt:  26,00 zł. (od każdego gatunku)
Opłatę skarbową za wpis do rejestru należy uiścić na niżej podane konto:
Gmina Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie
88 9084 0003 2211 0000 5975 0001
Opłatę można uiścić w Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w budynku Starostwa na parterze.

Czas załatwienia sprawy:           
7 dni od dnia złożenia wniosku.
Dodatkowe informacje:
Rejestr prowadzi Starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.
Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreśelnia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci.
Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu Staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
Obowiązek zgłoszenia do rejestru, nie dotyczy:
 • ogrodów zoologicznych,
 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie przepisów,
 • czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.

Podstawa prawna:           
Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zmianami)
baner300x250