A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

23. Przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców oraz wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
tel. 61 285-80-51  wew. 120,121, fax 61 285-32-52,
Wydział Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój 118
tel. 61 286 62 35, 61 286 62 34
e-mail Wydziału: srodowisko@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.
  • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
  • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00  do  15.00
lub  w Punkcie Obsługi Klienta.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00.
Sposób załatwienia sprawy:          
Wniosek oraz oświadczenie sporządzone samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w miejscu załatwienia sprawy wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu załatwienia sprawy, a także za pośrednictwem poczty.
Decyzję - zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców odbiera się osobiście  lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w  miejscu załatwienia sprawy, a także za pośrednictwem poczty.
Potrzebne dokumenty:   
  • wniosek o wydanie zezwolenia - do pobrania
  • dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko  wściekliźnie,
  • dokument potwierdzający pochodzenie psa (rodowód, metryka),
  • oświadczenie dot. zakazu polowań z chartami lub ich mieszańcami - do pobrania,
  • oświadczenie o niekaralności za kłusownictwo - do pobrania,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Opłaty:          
-     opłata skarbowa za wydanie zezwolenia: 82,00 zł.
Opłatę skarbową za wydanie zezwolenia należy uiścić na niżej podane konto:
Gmina Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie
88 9084 0003 2211 0000 5975 0001
Opłatę można uiścić w  Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w budynku Starostwa na parterze.
Czas załatwienia sprawy:           
Najczęściej około 1 miesiąca,  ale może zostać przedłużony do 2 miesięcy, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony na piśmie drogą pocztową.
Podstawa prawna:           
Art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U. z  2013 r., poz. 1226 z późn. zmianami)
baner300x250