A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

2. Przyjmowanie wniosków o wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego oraz wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:    

 

Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
tel. 61 285-80-51  wew. 120,121, fax 61 285-32-52,
Wydział Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój 118
tel 61 286 62 35, 62 286 62 34
e-mail Wydziału: srodowisko@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.
  • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
  • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00 do  15.00
lub  w Punkcie Obsługi Klienta.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00
 
 
Sposób załatwienia sprawy:
   

Wniosek sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej  oraz w miejscu załatwienia sprawy wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w miejscu załatwienia sprawy.

Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego po dokonaniu opłaty odbiera się osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w  miejscu załatwienia sprawy.
 
 
Potrzebne dokumenty:   
  • wniosek o wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego - do pobrania,

  • dowód uiszczenia opłaty za kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego,

  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez społeczną organizację, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju amatorskiego połowu ryb,

  • 1 fotografia o wym. 2,30 cm. x 2,80 cm..

Klauzula informacyjna - do pobrania
 
 
Opłaty:
          
- opłataza wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego wynosi 10 zł.
 
Opłatę należy uiścić na niżej podane konto:
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
PKO BP S.A. O/Środa Wlkp. 32 1020 4160 0000 2602 0007 2207
 
 
Czas załatwienia sprawy:     w dniu złożenia wniosku. 

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Kartę łowiectwa podwodnego wydaję się osobie, która ukończyła 18 lat.

Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje się ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby.

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taka kartę.

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.

 
 
Podstawa prawna:     Art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity z 2009r. Dz.U. Nr 189 poz. 1471 z późn. zm.).
 
baner300x250