A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

19. Przyjmowanie wniosków o przyznanie dotacji z budżetu państwa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntu.

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
tel. 61 285-80-51  wew. 120,121, fax 61 285-32-52, 
Wydział Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój 118
tel. 61 286 62 35, 61 286 62 34
e-mail Wydziału: srodowisko@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.
  • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
  • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00  do  15.00
lub  w Punkcie Obsługi Klienta.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00.

Sposób załatwienia sprawy:          
Wniosek sporządzony samodzielnie i podpisany wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście w  miejscu załatwienia sprawy, a także za pośrednictwem poczty.
Decyzję w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów odbiera się osobiście  lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w  miejscu załatwienia sprawy, a także za pośrednictwem poczty.

Potrzebne dokumenty:   
  • wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego,
  • wypis z rejestru gruntów dotyczący działki przeznaczonej do zalesienia,
  • opinia wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Opłaty:           
Opłata skarbowa za wydanie decyzji: 10,00 zł
Opłatę skarbową za wydanie decyzji należy uiścić na niżej podane konto:
Gmina Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie
88 9084 0003 2211 0000 5975 0001
Opłatę można uiścić w Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w budynku Starostwa na parterze.

Czas załatwienia sprawy:           
Najczęściej około 1 miesiąca, ale może zostać przedłużony do 2 miesięcy, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.

Dodatkowe informacje:
    
Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tryb odwoławczy:
  
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Średzkiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:           
Art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z  2014 r., poz. 1153)
baner300x250