A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

18. Przyjmowanie wniosków o uzyskanie decyzji o ustaleniu kierunków rekultywacji gruntów lub uzyskanie decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów.

  
Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
tel. 61 285-80-51  wew. 120,121, fax 61 285-32-52, 
Wydział Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój 118
tel. 61 286 62 35, 61 286 62 34
e-mail Wydziału: srodowisko@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.
  • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
  • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00  do  15.00
lub  w Punkcie Obsługi Klienta.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00.
Sposób załatwienia sprawy:          
Wniosek samodzielnie sporządzony i podpisany można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej - w miejscu załatwienia sprawy, a także za pośrednictwem poczty.
Potrzebne dokumenty:   
  • wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu kierunku i terminie wykonania rekultywacji gruntów lub decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów,
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
  • kopia decyzji udzielającej koncesji na wydobywanie kopaliny,
  • kopia decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na eksploatację złoża,
  • opis projektowanych prac rekultywacyjnych, ze wskazaniem funkcji pełnionej przez obszar wymagający rekultywacji (dla uzyskania decyzji o kierunku rekultywacji),
  • projekt rekultywacji zawierający opis przeprowadzonych prac rekultywacyjnych (dla uzyskania decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów),
  • dwie odrębne opinie rzeczoznawców ustalające rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntów ( w przypadku decyzji określającej stopień ograniczenia lub utraty wartości uzytkowej gruntów),
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Opłaty:                                      
-  opłata skarbowa za wydanie decyzji: 10,00 zł.
Opłatę skarbową za wydanie koncesji należy uiścić na niżej podane konto:
Gmina Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001
Opłatę można uiścić w  Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w budynku Starostwa na parterze.
Czas załatwienia sprawy:          
Najczęściej około 1 miesiąca, ale może zostać przedłużony do 2 miesięcy, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.
Tryb odwoławczy:    Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Średzkiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:  Art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 z późn. zmianami).
baner300x250