A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

5. Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe

63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 - parter pok. 115

tel. 61  281 42 18

e-mail Wydziału:  geodezja@powiatsredzki.pl

w godzinach urzędowania Starostwa tj.

  • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
  • we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00 do  15.00

lub  w godzinach urzędowania w Punkcie Obsługi Klienta, a także za pośrednictwem poczty.

Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00.


Sposób załatwienia sprawy:
         

Podanie sporządzone przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej lub miejscu załatwienia sprawy można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej - w miejscu załatwienia sprawy lub za pośrednictwem poczty.

Potrzebne dokumenty:   

Wniosek o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB

Wniosek o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB

Wniosek o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej

Wniosek o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości

Wniosek o udostępnienie zbiorów danych GESUT

Wniosek o udostępnienie zbiorów danych BDSOG

Wniosek o udostępnienie zbiorów danych bazy danych

Formularze wszystkich ww. wniosków znajdują się w odpowiednich zakładkach dokumentu - do pobrania. Zawsze należy wypełnić arkusz 1 - Formularz oraz wniosek uzupełniający z odpowiedniej zakładki w zależności od tego jaki dokument chcemy zamówić.


Opłaty:

Opłata pobierana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 276 z późn. zm.). Opłata podlega corocznej waloryzacji.

Opłatę należy dokonać po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty na konto Powiatu Średzkiego, ul. Daszyńskiego 5, 63-000  Środa Wlkp.  PKO BP O/ Środa Wlkp. 69 1020 4160 0000 2202 0068 5941. Opłatę uiszcza się przed wydaniem dokumentów. 


Czas załatwienia sprawy:
      

Bez zbędnej zwłoki.


Tryb odwoławczy:
  

Odmowa wydania dokumentu następuje w formie postanowienia na które przysługuje zażalenie.


Podstawa prawna:
   

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 276 z późn. zm.).
 
baner300x250