A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

3. Potwierdzenie istnienia gospodarstwa rolnego dla celów emerytalnych i rentowych

  
Miejsce załatwienia sprawy: 
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - parter pok. 115
tel. 61 281 42 18
e-mail Wydziału: geodezja@powiatsredzki.pl
 
w godzinach urzędowania Starostwa, tj.
  •  w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
  • we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00 do  15.00
lub  w godzinach urzędowania w Punkcie Obsługi Klienta, a także za pośrednictwem poczty.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00.
                                                           
Sposób załatwienia sprawy:          
Podanie sporządzone samodzielnie albo przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej lub miejscu załatwienia sprawy można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej - w miejscu załatwienia sprawy lub za pośrednictwem poczty.
Potwierdzenie istnienia gospodarstwa rolnego następuje w formie pisma lub zaświadczenia.
 

Potrzebne dokumenty:   
Wniosek - do pobrania, powinien zawierać określenie lat w których należy potwierdzić istnienie gospodarstwa rolnego oraz wpisać kto był właścicielem gospodarstwa w tym czasie.

Opłaty:
Wydanie zaświadczenie w niniejszej sprawie nie podlega opłacie skarbowej w przypadkach określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)
 
Czas załatwienia sprawy:          
Potwierdzenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki.
 
Tryb odwoławczy:  
Odmowa wydaniazaświadczenia następuje w formie postanowienia na które przysługuje zażalenie.

Podstawa prawna:
         
  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 174 ze zm.)
 
 
baner300x250