A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

2. Zmiana klasyfikacji gruntów

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe

63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej -
parter pok. 115
tel. 61 281 42 17

e-mail Wydziału:  geodezja@powiatsredzki.pl

w godzinach urzędowania Starostwa tj.

  • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
  • we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7.00 do 15.00

lub w godzinach urzędowania Starostwa w Punkcie Obsługi Klienta.

Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00.


Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o zmianę klasyfikacji gruntów sporządzony samodzielnie albo przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej lub miejscu załatwienia sprawy wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich- w miejscu załatwienia sprawy lub za pośrednictwem poczty.

Zmiana klasyfikacji gruntów rolnych lub leśnych następuje w formie decyzji na podstawie projektu ustalenia klasyfikacji wykonanego przez upoważnionego klasyfikatora.

Koszty wykonania operatu klasyfikacyjnego ponosi wnioskodawca.


Potrzebne dokumenty:

  • wniosek o zmianę klasyfikacji gruntów - do pobrania

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o zmianie klasyfikacji gruntów - 10,00 zł

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gminy Środa Wielkopolska., numer konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001

UWAGA: W przypadku gdy o zmianę klasyfikacji gruntu występuje pełnomocnik osoby uprawnionej, należy uiścić opłatę skarbową od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł, na konto Gminy Środa Wielkopolska, numer konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001.

Opłaty można uiścić w Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w budynku Starostwa na parterze


Czas załatwienia sprawy:

Uzależniony jest od wykonania projektu klasyfikacji gruntów przez klasyfikatora. Po otrzymaniu operatu klasyfikacyjnego zostaje wydana decyzja o zmianie lub odmowie zmiany klasyfikacji gruntów.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Średzkiego.

  

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.256 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 276 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)
baner300x250