A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Akty prawne

Uchwały Rady Powiatu Średzkiego:
 
- Uchwała Nr XXI/92/2000 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników  wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
 
- Uchwała nr XXI/157/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r.  w sprawie określenia  zasad korzystania ze stołówek szkolnych i internatów funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
 
- Uchwała Nr XXXVI/255/2006 z dnia 26 października 2006 w sprawie założenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki.
 
- Uchwała Nr XXX/175/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
 
- Uchwała Nr XXX/173/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
 
- Uchwała Nr XXXIII/188/2013  z dnia 29 stycznia 2013 r.  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 
- Uchwała Nr XXXVI/204/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie.
 
-Uchwała Nr XXXVI/205/2013 r. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej.
 
- Uchwała Nr XXXVI/2006/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
 
- Uchwała Nr XXXVI/2007/2013  z dnia 23 kwietnia 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia kompetencji organu prowadzącego publiczne szkoły na terenie Powiatu Średzkiego Zarządowi Powiatu.
 
- Uchwała Nr XXXVIII/222/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i włączenia go do Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
 
- Uchwała Nr XLV/262/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 
Uchwały dostępne są na stronie internetowej Powiatu w BIP menu Prawo - uchwały Rady Powiatu: http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu.html 
 
 
 


baner300x250