A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Program współpracy

Prowadzenie aktywnej polityki, w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego zarządzania Powiatem Średzkim. 
Organizacje pozarządowe są ważnym ogniwem społeczeństwa obywatelskiego. Obok sektora gospodarczego i sektora władzy publicznej, jako trzeci sektor stanowią fundament nowoczesnego państwa. Działalność organizacji pozarządowych stanowi bazę dla rozwoju społeczności lokalnej, gdyż to one właśnie skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Dlatego też, aby zapewnić lepsze warunki funkcjonowania organizacji pozarządowych, administracja publiczna, zarówno rządowa jak i samorządowa, wspierają podejmowane przez te organizacje inicjatywy, w celu wzmocnienia demokratycznych fundamentów małych samorządowych wspólnot, a przez to całego Państwa.
 
Budowa partnerskich relacji z trzecim sektorem stanowi ważny element polityki lokalnej samorządu. Jest jednak procesem i wymaga aktywnej współpracy władz lokalnych, administracji publicznej oraz reprezentantów organizacji pozarządowych.
Niezbędne jest więc, włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania Powiatu Średzkiego na zasadzie równoprawnego partnerstwa. Program współpracy wprowadza jasne i czytelne rozwiązania włączające organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej i stanowi dla nich propozycję współpracy w działaniach na rzecz Powiatu Średzkiego i jego mieszkańców.
 
Celem współpracy organizacji pozarządowych i samorządu powiatowego jest zbudowanie partnerstwa między administracją samorządu powiatowego i organizacjami pozarządowymi przez wspieranie organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji ważnych celów społecznych.
 
Program współpracy ... na 2015 r.

Program współpracy ... na 2016 r.


 

Z  realizacji „Programu współpracy” sporządzane jest sprawozdanie (dot. również realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym), przygotowywane przez Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 
Dotychczasowe programy współpracy i sprawozdania z ich realizacji dostępne są w BIP-ie:http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/programy-realizacji-zadan-publicznych.html?pid=1621


baner300x250