A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Euro Powiat

Statuetkę i certyfikat odebrał Starosta Średzki Tomasz Pawlicki, podczas uroczystej gali, która odbyła się 27 marca 2014 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Plebiscyt EURO-POWIAT jest konkursem honorującym powiaty, które jak żadne inne, potrafią zadbać o swoich mieszkańców, są przyjazne wobec firm i instytucji działających na swoim terenie, skutecznie tworzą warunki zachęcające nie tylko inwestorów, ale również wszystkich mieszkańców do funkcjonowania właśnie tutaj. Nagroda ta przyznawana jest na podstawie oceny Kapituły, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, przedstawiciele administracji rządowej, ekonomiści, przedstawiciele mediów i patronów Plebiscytu. Otrzymują ją jednostki samorządu terytorialnego, które uznawane są za wzorowo zarządzane. Oceniane są m.in.: wykorzystanie funduszy unijnych, współpraca z przedsiębiorcami, w tym przy tworzeniu nowych miejsc pracy, zarządzanie oświatą i służbą zdrowia oraz infrastrukturą komunalną, a także promocja powiatu przy wykorzystaniu jego walorów turystycznych. Prestiżowe wyróżnienia otrzymali już samorządowcy oraz przedsiębiorcy z województw: lubelskiego, łódzkiego małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Wśród  samorządów nominowanych do otrzymania tytułu EURO – POWIAT 2014 znalazł się Powiat Średzki. Kapituła postanowiła przyznać naszemu powiatowi tytuł „Lider Służby Zdrowia”. Tytuł ten udało się uzyskać dzięki działaniom, jakie Powiat Średzki podejmuje w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia. W lutym 2012 roku oddano do użytku lądowisko dla śmigłowców ratowniczych przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. oraz wyposażono Szpitalny Oddział Ratunkowy w nowoczesny sprzęt medyczny w ramach realizacji projektu pn. „Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wielkopolskiej w aparaturę medyczną” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt projektu to ponad 900 000 złotych.

Natomiast 16 lutego 2013 roku powstało „Powiatowe Centrum Rozwoju” Sp. z o.o., której celem jest budowanie, remontowanie, zarządzanie oraz utrzymywanie przekazanych Spółce powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, w tym, w pierwszej kolejności, realizacja rozbudowy szpitala w Środzie Wielkopolskiej.16 grudnia 2013 roku podczas XLIV Sesji Rady Powiatu Średzkiego IV kadencji, radni podjęli uchwałę przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Szpital Średzki Sp. z o.o. Szpital średzki jest jedną z pierwszych placówek medycznych w Polsce, która została przekształcona na mocy ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r., w spółkę kapitałową bez konieczności likwidacji szpitala.

     Obecnie rozbudowa średzkiego szpitala dobiega końca. Po wyposażeniu go w aparaturę medyczną znacznie podniesie się standard świadczonych usług na oddziałach: dziecięcym, chirurgicznym i ginekologicznym, które znajdą się w nowo wybudowanym skrzydle.

Mieszkańcy powiatu korzystają również z bezpłatnych badań m. in. na krew utajoną w kale, badań rentgenowskich połączonych z padaniem spirometrycznym, panie – z badań mammograficznych, a panowie – z badań krwi w kierunku PSA.

Co roku, podczas „Dni Powiatu Średzkiego”, wspólnie z organizacjami pozarządowymi organizowane jest „Białe Miasteczko”, gdzie nasi mieszkańcy mogą zbadać swoje ciśnienie tętnicze, poziom cukru, określić wskaźnik otyłości, poddać się badaniom densytometrycznym, komputerowemu badaniu stóp, badaniom kontrolnym ryzyka zawału i miażdżycy. Mogą również zarejestrować się do bazy potencjalnych dawców szpiku, skorzystać z instruktażu samobadania piersi na fantomie oraz nauczyć się udzielania pierwszej pomocy.

Powiat finansowo i organizacyjnie wspiera działalność Średzkiej Szkoły Cukrzycy prowadzonej przez Stowarzyszenie Diabetyków Średzkich, a w ramach akcji „Oddaj krew w środę w Środzie”, w każdą środę honorowi krwiodawcy mają możliwość oddania krwi w ambulansie „KOMAR”, ustawionym przy Starostwie Powiatowym. Każdego roku krwiodawcy oddają w ten sposób ponad 800 litrów krwi.

Statuetkę i certyfikat EURO – POWIAT 2014 odebrał Starosta Średzki Tomasz Pawlicki, podczas uroczystej gali, która odbyła się 27 marca 2014 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Certyfikat upoważnia władze samorządowe Powiatu do używania znaku i nazwy EURO – POWIAT, co potwierdza że Powiat Średzki spełnia wymagania stawiane najlepszym Powiatom Unii Europejskiej.

Plebiscyt EURO-GMINA, EURO-POWIAT, EURO-PARTNER został zorganizowany pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, Wicepremiera Janusza Piechocińskiego, Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, regionalnej rozgłośni radiowej Radia Merkury, TVP Poznań oraz Magazynu VIP.

 baner300x250