A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Ankieta

Ankieta
Badająca zadowolenie klienta z jakości świadczonych usług w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

1. Rodzaj sprawy załatwianej w Starostwie?


2. Wydział załatwiający sprawę?


3. Czy załatwiając sprawę korzystał Pan/Pani z pomocy Punktu Obsługi Klienta? (proszę wybrać właściwą odpowiedź)
Tak
Nie

4. Jak ocenia Pan/Pani obsługę klienta w Punkcie Obsługi Klienta?
(proszę wpisać ocenę w skali od 1 - 5)*


5. Jak ocenia Pan/Pani jakość świadczonej usługi w wydziale/biurze?
(proszę wpisać ocenę w skali od 1 - 5)*


6. Jak ocenia Pan/Pani uzyskaną od pracownika pomoc merytoryczną przy załatwianiu Pana/Pani sprawy?
(proszę wpisać ocenę w skali od 1 - 5)*


7. Jak ocenia Pan/Pani wiedzę i umiejętności pracownika załatwiającego sprawę?
(proszę wpisać ocenę w skali od 1 - 5)*


8. Jak ocenia Pan/Pani podejście pracowników do klienta (zainteresowanie sprawą; kultura obsługi)?
(proszę wpisać ocenę w skali od 1 - 5)*


9. Czy sprawa została załatwiona w terminie (zgodnie z art. 35 i 36 Kpa)**? (proszę wybrać właściwą odpowiedź)
Tak
Nie

10. Czy ma Pan/Pani jakieś uwagi/zastrzeżenia co do uzyskiwanych informacji w trakcie trwania sprawy?


11. Co według Pana/Pani można zmienić w funkcjonowaniu Starostwa?


12. Czy wie Pani/Pan o istnieniu Kodeksu etyki pracowników Starostwa?
Tak
Nie

13. Czy zdaniem Pani/Pana pracownicy przestrzegają zasady Kodeksu etyki?
Tak
Nie

14. Czy zdaniem Pani/Pana ustanowienie Kodeksu etyki wpływa na poprawę jakości obsługi klientów?
Tak
Nie

* 5 - bardzo dobrze; 4 - dobrze; 3 - przeciętnie; 2 - źle, 1 - bardzo źle
** art. 35 - Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki:
  • niezwłocznie - sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
  • w ciągu 30 dni - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego
  • w ciągu 2 miesięcy - w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej
art. 36 - o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

baner300x250