Wyniki postępowań

- dotyczy ogłoszenia z dnia 28 sierpnia 2020 r.
- dot. zapytania ofertowego nr 1224899 z 27.12.2019 r.
- dotyczy ogłoszenia z dnia 10.11.2017 r.
- dot. ogłoszenia z dnia 17.08.2017 r.
dot. ogłoszenia z dnia 17.05.2017 r.
- dot. zapytania opublikowanego 25.09.2015r.
- dot. zapytania opublikowanego 08.09.2015 r.
- zamówienie publiczne o wartości poniżej 30.000 euro ogłoszone 23.04.2015r.