Strategia Powiatu Średzkiego

Strategia Powiatu Średzkiego.

"Strategia Rozwoju Powiatu Średzkiego" na lata 2015 - 2024":

  • 28 marca 2019 r. Rada Powiatu Średzkiego uchwałą nr IX/54/2019 przyjęła zaktualizowany dokument pod nazwą: "Strategia Rozwoju Powiatu Średzkiego" na lata 2015 - 2024", który można pobrać klikając na link - Strategia 2015-2024 - aktualizacja 2019
  • 17 stycznia 2017 r. Rada Powiatu Średzkiego uchwałą nr XL/269/2017 przyjęła zaktualizowany dokument pod nazwą: "Strategia Rozwoju Powiatu Średzkiego" na lata 2015 - 2024", który można pobrać klikając na link - Strategia 2015-2024 - aktualizacja 2017
  • 28 października 2014 r. Rada Powiatu Średzkiego uchwałą nr LV/317/2014 przyjęła dokument pod nazwą: "Strategia Rozwoju Powiatu Średzkiego" na lata 2015 - 2024", który można pobrać klikając na link - Strategia 2015-2024.
  • zapraszamy także do zapoznania się z dokumentem "Raport o stanie Powiatu Średzkiego", który posłużył do przygotowania nowej strategii - do pobrania  

Uwaga: Odczytanie plików wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader.


Zapisane w Strategii zadania nie powinny być zatwierdzone raz na zawsze - co jakiś czas powinny być one przeglądane i ewentualnie korygowane, bądź uzupełniane stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Równocześnie do dokumentu Strategii powinny być wprowadzane nowe projekty. W związku z tym prosimy mieszkańców naszego powiatu o przesyłanie propozycji zmian na załączonym formularzu (do pobrania ) na adres promocja@powiatsredzki.pl

"Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Średzkiego na 2004 - 2014":
 
  • 20 maja 2004 roku Rada Powiatu Średzkiego uchwałą Nr XV/87/2004 przyjęła dokument pn. "Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Średzkiego na 2004 - 2014".
Strategia Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Średzkiego na 2004 - 2014 - opis skrócony - pobierz (plik pdf).
Pełny tekst Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego:
Raport o stanie gmin powiatu średzkiego
Misja, priorytety, diagnoza stanu powiatu średzkiego, cele i kierunki działania, ekologia, gospodarka, infrastruktura, przestrzeń, społeczność
Ankiety poglądowe, wdrażanie i monitorowanie strategii
______________________________________________________

W dniu 16 września 2004 r., przez Radę Powiatu Średzkiego, został przyjęty dokument pt. "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004-2007" - Uchwała Nr XVII/98/2004.
Dokument ten posiada charakter strategiczny i stanowi integralną część Strategii Rozwoju Społeczno -  Gospodarczego Powiatu Średzkiego.
Pełny tekst dokumentu dostępny jest na stronie internetowej, w pkt. menu: Programy realizacji zadań publicznych - Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego
_______________________________________________________
Raport z przebiegu realizacji, w latach 2004 - 2006, projektów i zadań zamieszczonych w programach operacyjnych, zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego" - pobierz (plik pdf).
Na podstawie ww. Raportu, Rada Powiatu Średzkiego, na sesji w dniu 24 kwietnia 2007 r., przyjęła oświadczenie, w którym pozytywnie ocenia realizację Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego w latach 2004 - 2006.
_______________________________________________________
W dniu 29 stycznia 2008 r. Rada Powiatu Średzkiego przyjęła dokument pn. "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2015" - Uchwała Nr XIV/96/2008 - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2008-rok.html?pid=1760
Dokument ten posiada charakter strategiczny i stanowi integralną część Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004 - 2014.
_______________________________________________________
Raporty z przebiegu realizacji projektów i zadań zamieszczonych w programach operacyjnych, zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2015: