Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - do pobrania