Lobbing

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Średzkiego w 2016 rokuInformacja o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Średzkiego w 2016 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową - do pobrania (plik pdf)