Przetargi

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na docieplenie budynku- siedziby Publicznej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej- O