Nazwa, dane adresowe

Nazwa, dane adresowe

 

Publiczna Placówka  Opiekuńczo - Wychowawcza w Szlachcinie

Szlachcin 32 A

63-000 Szlachcin

tel. + 48 61 285 12 18


email: ppowszlachcin@srodawlkp.epcpr.pl

 

Dyrektor Roman Mędrek

 

Zadania placówki:

1/ wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji,

2/ zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem,

3/ współpraca ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

4/ zapewnienie całodobowej opieki wychowankom w sytuacjach kryzysowych, kiedy zachodzi konieczność izolacji dziecka od rodziny.