Pozwolenia zintegrowane

po rozpatrzeniu wniosku Pfeifer & Langen Polska S.A., ul. Mickiewicza 35, 60-837 Poznań, w sprawie wydania tekstu jednolitego pozwolenia zintegrowanego udzielonego dla instalacji eksploatowanych na terenie Cukrowni "Środa" ul. Niedziałkowskiego 27, 63-000 Środa Wlkp.