2021 rok

AB.6743.314.2021 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora

Środa Wielkopolska, 13 września 2021 r.

 Znak sprawy: AB.6743.314.2021

Informacja

            Na podstawie art. 30a  ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r  ( jednolity tekst – Dz. U. 2020.1333 ) Starosta Średzki informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 20 lipca 2021 r. złożonego przez Inwestora -  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Harcerska 16, 63 – 000 Środa Wielkopolska,  dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 PN 10 fi.110 i fi. 160 o łącznej długości 553 m, na dz. nr ewid. 3823, 3831/11, 3831/6 w m. Środa Wlkp. i w m. Kijewo na dz. nr ewid. 150 i 20/32, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.

Z up. Starosty Średzkiego
/-/ Inż. Elżbieta Dolatowska - Bachorz
Kierownik Wydziału Budownictwa

 

dot. budowy sieci wodociągowej Dn 110 na działkach oznaczonych nr ewid. 2764; 2755/5, 2756/2, 2755/1, 1393/5 w Środzie Wlkp. w przy ul. Poselskiej.
dotyczącego zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Orzeszkowo na dz. nr ewid. 23, gm. Dominowo.
dotyczącego zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym i instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym gazu LPG V=2700 l w m. Giecz na dz. nr ewid. 77/3 i 77/5, gm. Dominowo.
dot. budowy linii kablowych nn 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych nn 0,4 kV w celu „przyłączenia do sieci energetycznej zespołu domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na dz. nr ewid. 3668/6, 176, 3703, 3709/6, 3709/7 177/13, 4179 w m. Środa Wielkopolska przy ulicy Za Strzelnicą, jednostka ewidencyjna Środa Wlkp.
dotyczącego zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Koszuty 49 na dz. nr ewid. 79/5, gm. Środa Wlkp.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce o nr ewid. 1830/1 obręb ewid. Środa Wielkopolska, jednostka ewid. Środa Wielkopolska w miejscowości Środa Wielkopolska, ul. Stary Rynek 13 m.4.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce o nr ewid. 1006/1 obręb ewid. Środa Wielkopolska, jednostka ewid. Środa Wielkopolska w miejscowości Środa Wielkopolska, ul. Kilińskiego 41/7.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ewid. 669 obręb ewid. Środa Wielkopolska, jednostka ewid. Środa Wielkopolska w miejscowości Środa Wielkopolska, ul. Konopnickiej 8.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ewid. 680 obręb ewid. Środa Wielkopolska, jednostka ewid. Środa Wielkopolska w miejscowości Środa Wielkopolska, ul. Konopnickiej 2.
dotyczącego zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce o nr ewid. 63/1, w m. Zdziechowice, jednostka ewid. Środa Wielkopolska.
dotyczącego zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na dz. nr ewid. 28/52, w m. Jarosławiec, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczącego zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na dz. nr ewid. 28/18, w m. Jarosławiec, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczącego zamiaru budowy linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi w miejscowości Brodowo, ul. Za dworkiem, na działkach o nr ewid. 217/24, 217//97, 217/98, 217/99, 217/100, 217/101, 217//102, 217/103, 217/104, 217/105, 217/106, 217/107, 217/108, 217/109, 217/110, 217/111, 217/112, 217/113, 217/114, 217/115, 217/116, 217/58, 217/59, 217/60, 217/61, 217/62, 217/63, 217/64, 217/65, 217/66, 217/67 obręb ewid. Brodowo, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Środa Wielkopolska przy ulicy Dąbrowskiego na dz. nr ewid. 1779/1, gm. Środa Wlkp.
dot. budowy sieci wodociągowej z przyłączem na działce o nr geod. 591 i 518/1 m. Bogusławki, obręb ewid. Sulęcinek, jednostka ewid. Krzykosy.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr geod. 13/10 obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Warta.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr geod. 130 obręb ewid. Kruczyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Warta.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 PN 10 fi.110 i fi. 160 o łącznej długości 553 m, na dz. nr ewid. 3823, 3831/11, 3831/6 w m. Środa Wlkp. i w m. Kijewo na dz. nr ewid. 150 i 20/32, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej w m. Jeziory Małe przy ulicy Kórnickiej 24 na dz. nr ewid. 73/2, gm. Zaniemyśl.
dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku magazynowym , na dz. nr ewid. 23/31 i 23/39 w m. Kijewo, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczącego zamiaru budowy poprzez: sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 fi.110 o długości 252 m, na dz. nr ewid. 86/19, 86/16, 85/7 i 85/22 w m. Mączniki, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Jeziory Małe przy ulicy Kórnickiej 1 na dz. nr ewid. 178/6, gm. Zaniemyśl.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17, fi.110, o długości 162 m, na dz. nr ewid. 294 w m. Chocicza, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska
dot. zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE, na dz. o nr ewid. 49, 50, 51/3, 52/3, 52/4, 54, 98,99,100/1, 100/2 101/2, 105, 106/2 w m. Ruszkowo, obręb ewid. Tadeuszewo, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska oraz na dz. o nr ewid. 450, 454/3, 455, 456, 457 w Środzie Wlkp., jedn. ewid. Środa Wlkp.
dot. zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE, na dz. o nr ewid. 160 i 161/5, obręb ewid. Trzebisławki, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska
dotyczącego zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na dz. nr ewid. 96/13, w m. Słupia Wielka, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczącego zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na dz. nr ewid. 96/13, w m. Słupia Wielka, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczącego zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na dz. nr ewid. 96/13, w m. Słupia Wielka, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działkach o nr ewid. 877/1 i 877/2 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Prądzyńskiego 55A.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym położonym na działce o nr ewid. 36/1 i 35/1, obręb ewid. Komorze, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
dotyczącego zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na dz. nr ewid. 28/21 w m. Jarosławiec, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska
dot. budowy sieci wodociągowej Dn 110 na działkach oznaczonych nr ewid. 3739/1; 3738/1, 3737, 3735, 3755, 3759, 3763, 3756, 4060 w Środzie Wlkp. w rejonie ulic Niedziałkowskiego i Zakładowej.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr ewid. 90/6 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wielkopolska ul. Kosynierów 35E.
dot. budowy sieci wodociągowej Dn160 w Środzie Wielkopolskiej na działkach nr ewid. 3831/12, 3831/11 obręb Środa Wielkopolska, ul. Zaniemyska.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w m. Zaniemyśl przy ul. Leśnej na dz. nr ewid. 8/7, gm. Zaniemyśl.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE fi. 63x3,8 PN10 SDR17, długości 28 m i sieci kanalizacyjnej z rur PE 100 SDR 17 PN 10 fi. 200 z przyłączami, długości 25 m, na dz. nr ewid. 74/14 i 74/12 w m. Janowo, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 PN 10 fi.110, długości 174 m, na dz. nr ewid. 44/1 i 62/8 w m. Janowo oraz na dz. nr ewid. 13 i 14/19 w Mączniki , jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 PN 10 fi.110, długości 771 m, na dz. nr ewid. 118, 121/11, 164/2 148 i 165/3 w m. Pętkowo oraz na dz. nr ewid. 3781/1 w Środzie Wielkopolskiej, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. przebudowy sieci gazowej w Środzie Wielkopolskiej na działkach nr ewid. 3781/2, 3781/1 obręb Środa Wielkopolska, ul. Fabryczna.
dotyczącego budowy budynku mieszkalnego, na dz. nr ewid. 177/101 w m. Zielniki, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr ewid. 956/35, 956/34, 956/33, 956/32 w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Topolskiej.
dot. zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na dz. nr ewid. 28/40 w m. Jarosławiec, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczącego zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, na dz. nr ewid. 162/56 w m. Brodowo, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. zamiaru wykonania wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na dz. nr ewid. 28/12 w m. Jarosławiec , jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Zaniemyśl przy ul. Chłapowskiego na dz. nr ewid. 596/8 i 603, gm. Zaniemyśl.
dot. budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ulicy Surzyńskich w Środzie Wielkopolskiej na działce nr ewid. 958/8 obręb Środa Wielkopolska.
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej – etap II osiedle mieszkaniowe na działkach oznaczonych nr ewid. 83/46, 83/110, 83/183, 83/253, 83/279, 83/280, 83/37, 83/376, 83/425, 83/423, 83/426, 83/430, 83/433, 83/16, 83/19, 83/21, 83/23, 83/25 w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Topolskiej.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejących dwóch budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na działkach oznaczonych nr ewid. 1871 i 1870/2 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Dolnej 3.
dot. przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku hali produkcyjnej H1 na działkach nr ewid. 1240/25, 1240/26, 1240/27 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. przy ul. Prądzyńskiego 16.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce oznaczonej nr ewid. 1338 położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Kościuszki 3.
dotyczącego zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na działce o nr ewid. 28/12 w m. Jarosławiec, jednostka ewid. Środa Wielkopolska.
dotyczącego zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na działce o nr ewid. 28/40 w m. Jarosławiec, jednostka ewid. Środa Wielkopolska.
dotyczącego zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, na działce o nr ewid. 162/56 w m. Brodowo, jednostka ewid. Środa Wielkopolska.
dotyczącego zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na dz. nr ewid. 329/1, 329/2, 329/30 w m. Dominowo przy ulicy Kwiatowej, jednostka ewidencyjna Dominowo.
dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach nr ewid. 3668/6, 176, 1267, 3676/21, 65/1 do 65/21 i 64/1 do 64/29 obręb ewid. Środa Wielkopolska, jednostka ewid. Środa Wielkopolska, rejon ul. Za Strzelnicą.
dot. budowy oświetlenia ulicznego w m. Jeziory Małe na dz. nr 60, 61/5, 61/15, 61/22, 63/4, 63/11, 402/7, obręb ewid. Łękno, jednostka ewid. Zaniemyśl.
dot. przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie poszerzenia otworu okiennego na działce oznaczonej nr ewid. 886 w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Prądzyńskiego.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej nr ewid. 1244 położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Jackowskiego 21.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE fi.110 wraz z hydrantami dn 80 mm, długości 712 m, na dz. nr ewid. 139/35, 139/17, 139/34 i 139/46 w m. Chwałkowo , jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. budowy sieci wodociągowej fi 110 PE100 o długości 95,88 m na działkach oznaczonych nr ewid. 251/3, 255, 266/1, 266/9 położonych w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Plażowej.
dotyczącego budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia dn125 PE100 o długości łącznej 190 m na działkach oznaczonych nr ewid. 334/9, 334/10, 337/4, 338/5, 342/2 w Środzie Wlkp. przy ul. Adama Grabiasa.
dot. budowy sieci wodociągowej fi 110 i fi 180 PE100 o długości 1096 na działkach oznaczonych nr ewid. 3992, 3933, 3926 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Podmiejskiej i Gruntowej.
dot. przebudowy przegród zewnętrznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 912 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Strzelecka 22.