Informacje o wniesieniu sprzeciwu lub o braku wniesienia sprzeciwu