2021 rok

AB.6743.402.2021 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 15 września 2021 r.

 

Środa Wielkopolska, 17 września 2021 r.

Nr sprawy: AB.6743.402.2021 

 

Informacja

 

Na podstawie art. 30a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst - Dz. U. 2020.1333) Starosta Średzki informuje, że w dniu 15 września 2021 r. wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. zgłoszenie Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 RC dn63 SDR11 na działce o nr geod. 333 i 362/9 obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.

Z up. Starosty Średzkiego
/-/ Elżbieta Dolatowska Bachorz
Kierownik w Wydziale Budownictwa

 

 

 

 

 

dot. budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia wraz z ustawieniem 9 słupów oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 1126, 240/1, 239/1, 3661/6, 233/2, 234/5, 234/9 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Lazurowa, Turkusowa.
dot. budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia wraz z ustawieniem 5 słupów oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 997/15 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. I Kompanii Średzkiej.
dot. budowy linii kablowych nn 0,4kV oraz złączy kablowo-pomiarowych nn 0,4kV w celu „Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zespołu domów jednorodzinnych w m.Środa Wlkp. ul. Za Strzelnicą, dz. 4118” na działkach o nr ewid. 177/17, 4178, 177/1, 177/11, 177/1 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Za Strzelnicą.
dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznaj oświetlenia wraz z ustawieniem 15 słupów oświetlenia ulicznego w miejscowości Annopole, na działce o nr ewid. 305/3 obręb ewid. Annopole, jednostka
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Orzeszkowo, jednostka ewid. Dominowo, na działce oznaczonej nr ewid. 207.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ewid. 2079 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Trąmpczyńskiego 5.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym na działce o nr ewid. 2173 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 35/2.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Zaniemyśl przy ul. Jodłowej 18 na działce oznaczonej nr ewid. 250/2.
dotyczące zamiaru budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego o poj. 2700 dcm³ oraz wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na dz. nr ewid. 236/1 w m. Szlachcin, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu usługowym w budynku mieszkalno-usługowym na działce o nr ewid. 2870/1 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Dąbrowskiego 35.
dot. przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym na działce o nr ewid. 2791 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul.Sportowa 8/1.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej na działce o nr ewid. 1930 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Za Pogodna.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ewid. 3676/17 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Za Strzelnicą.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym położonym na działce o nr ewid. 178/2, obręb ewid. Kruczyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym położonym na działce o nr ewid. 374/2, obręb ewid. Nowe Miasto nad Wartą, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na dz. nr ewid. 63/1 w m. Zdziechowice, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczące zamiaru budowy sieci wodociągowej fi. 110 mm, długości ⁓ 490,0 m, łączonych metodą zgrzewania, na działkach o nr ewid. 30, 42, 92/1, obręb ewid. Dębiczek, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na dz. nr ewid. 67/2 w m. Zdziechowice, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku pensjonatu, na dz. nr ewid. 44 w m. Zdziechowice, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczące zamiaru budowy przyłącza elektroenergetycznego SN 15, na działkach o nr ewid. 155/18, 155/1, 148/6, 20/16, 20/14, 20/41, 23/20, 150, 20/32, 20/33 i 20/34, obręb ewid. Kijewo, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska oraz na dz. o nr ewid. 3770, obręb ewid. Środa Wielkopolska, jednostka ewid. Środa Wlkp.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Orzeszkowo na dz. nr 40/4, jednostka ewid. Dominowo.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej w m. Dominowo przy ulicy Centralnej na dz. nr 128, jednostka ewid. Dominowo.
dot. budowy sieci wodociągowej Dn110 na działkach oznaczonych nr ewid. 1245/2, 898/9 w Środzie Wlkp. przy ulicy Jackowskiego.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Jaszkowo na dz. nr 269/2, jednostka ewid. Zaniemyśl.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Zaniemyśl przy ulicy Wierzbowej na dz. nr 2/2, jednostka ewid. Zaniemyśl.
dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn-04kV wraz z szafką kablową i złączami kablowo-pomiarowymi na działce o nr geod. 31/15, 31/6, 224, 220, 151, 147, 219, 215, 122, 126, 221, 163, 162, 156, 160, 154, 159, 216, 137, 136, 132, 135, 222, 199, 169, 168, 198, 197, 196, 166, 165, 217, 141, 140, 171, 223, 206, 205, 201/4, 203, 202, 218, 186, 186, 178, 184, 177, 213, 212, 209, 208 obręb ewid. Klęka, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
dotyczącego zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE, dł. 117,5 m, na dz. o nr ewid. 160 i 161/5 w m. Trzebisławki, obręb ewid. Trzebisławki, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na dz. nr ewid. 28/38 w m. Jarosławiec, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ewid. 2329 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Sadowa 5.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ewid. 172/1 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Reymonta 4.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ewid. 1325 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Kilińskiego 30.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ewid. 2071 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Wojska Polskiego 31.
dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na dz. nr ewid. 28/78 w m. Jarosławiec, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczące zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN 200, o długości 144,31 m, na działkach o nr ewid. 28/65 i 28/91 w m. Jarosławiec, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr geod. 128/21obręb ewid. Murzynowo Leśne, jednostka ewid. Krzykosy.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym położonym na działkach o nr ewid. 170, 169/2, 172, obręb ewid. Komorze, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym położonym na działce o nr ewid60/2, obręb ewid. Komorze, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 18/21, 25/2 i 33/41, w m. Mączniki, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. budowy linii kablowych nn 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych nn 0,4 kV w celu „przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zespołu domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w miejscowości Środa Wlkp. przy ul. Za Strzelnicą dz. nr ewid. 3668/6, 176, 3703, 3709/6, 3709/7, 177/13, 4179”, obręb ewid. Środa Wielkopolska.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 3676/17 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Za Strzelnicą.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Jaszkowo na dz. nr 269/2, jednostka ewid. Zaniemyśl.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Zdziechowice na dz. nr 42/13, jednostka ewid. Zdziechowice.
dot. budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Giecz na dz. nr 142/1, jednostka ewid. Dominowo.
dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w m. Czarnotki na dz. nr 51 i 36/11, jednostka ewid. Zaniemyśl.
dot. budowy oświetlenia ulicznego w m. Zaniemyśl przy ulicy Grabowej-Czarneckiej na dz. nr 345/1, obręb ewid. Zaniemyśl, jednostka ewid. Zaniemyśl.
dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w m. Jeziory Wielkie na dz. nr 146/4 i 146/12, jednostka ewid. Zaniemyśl.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym położonym na działce o nr ewid. 291, obręb ewid. Nowe Miasto nad Wartą, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Jarosławiec 19 na dz. nr 28/20, jednostka ewid. Jarosławiec.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Środa Wielkopolska przy ulicy Złotej na dz. nr 271/12, jednostka ewid. Środa Wlkp.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Orzeszkowo 30 na dz. nr 207, jednostka ewid. Dominowo.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Orzeszkowo 10 na dz. nr 23, jednostka ewid. Dominowo.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Środa Wielkopolska przy ulicy Konopnickiej na dz. nr 667, jednostka ewid. Środa Wlkp.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Zaniemyśl przy ulicy Wierzbowej na dz. nr 2/2, jednostka ewid. Zaniemyśl
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym i instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem na gaz w m. Giecz, obręb ewid. Chłapowo na dz. nr ewid. 77/3 i 77/5, jednostka ewid. Zaniemyśl.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 fi.110 o długości 146,5 m, na dz. nr ewid. 18/21, 25/2 i 33/41 w m. Mączniki, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na dz. nr ewid. 79/5 w m. Koszuty, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE fi. 63x3,8 PN10 SDR17, długości 28 m i sieci kanalizacyjnej z rur PE 100 SDR 17 PN 10 fi. 200 z przyłączami, długości 25 m, na dz. nr ewid. 74/14 i 74/12 w m. Janowo, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na dz. nr ewid. 63/1 w m. Zdziechowice, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na dz. nr ewid. 28/52 w m. Jarosławiec, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na dz. nr ewid. 28/18 w m. Jarosławiec, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska
dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 RC dn63 SDR11 na działce o nr geod. 222 i 224/3 obręb ewid. Komorze, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 RC dn63 SDR11 na działce o nr geod. 333 i 362/9 obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce o nr ewid. 1006/1 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Kilińskiego 41/7.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ewid. 669 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. M.Konopnickiej 8.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce o nr ewid. 1830/1 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Stary Rynek 13/4.
dot. budowy sieci wodociągowej Dn250 na działkach oznaczonych nr ewid. 2764; 2755/5, 2756/2, 2755/1, 1393/5 w Środzie Wlkp. przy ulicy Poselskiej.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działkach o nr ewid. 680 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Konopnickiej 2.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce o nr ewid. 1779/1 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. przy ul. Dąbrowskiego 7.
dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku magazynowym , na dz. nr ewid. 23/31 i 23/39 w m. Kijewo, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczącego zamiaru budowy linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi w miejscowości Brodowo, ul. Za dworkiem, na działkach o nr ewid. 217/24, 217//97, 217/98, 217/99, 217/100, 217/101, 217//102, 217/103, 217/104, 217/105, 217/106, 217/107, 217/108, 217/109, 217/110, 217/111, 217/112, 217/113, 217/114, 217/115, 217/116, 217/58, 217/59, 217/60, 217/61, 217/62, 217/63, 217/64, 217/65, 217/66, 217/67 obręb ewid. Brodowo, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działkach o nr ewid. 877/1 i 877/2 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Prądzyńskiego 55A.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr geod. 13/10obręb ewid. Boguszynek, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Warta.
dot. budowy sieci wodociągowej z przyłączem na działce o nr geod. 591 i 518/1 m. Bogusławki, obręb ewid. Sulęcinek, jednostka ewid. Krzykosy.
dotyczącego zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE, na dz. o nr ewid. 160 i 161/5, obręb ewid. Trzebisławki, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczącego zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE, na dz. o nr ewid. 49, 50, 51/3, 52/3, 52/4, 54, 98,99,100/1, 100/2 101/2, 105, 106/2 w m. Ruszkowo, obręb ewid. Tadeuszewo, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska oraz na dz. o nr ewid. 450, 454/3, 455, 456, 457 w Środzie Wlkp., jedn. ewid. Środa Wlkp.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 fi.110 o długości 162 m, na dz. nr ewid. 294 w m. Chocicza, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczącego zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na dz. nr ewid. 96/13 w m. Słupia Wielka , jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska
dotyczącego zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na dz. nr ewid. 96/13 w m. Słupia Wielka , jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska
dotyczącego zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na dz. nr ewid. 96/13 w m. Słupia Wielka , jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska
dotyczącego zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na dz. nr ewid. 96/13 w m. Słupia Wielka , jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr geod. 130 obręb ewid. Kruczyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Warta.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym położonym na działce o nr ewid. 36/1 i 35/1, obręb ewid. Komorze, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 fi.110 o długości 252 m, na dz. nr ewid. 86/19, 86/16, 85/7 i 85/22 w m. Mączniki, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ewid. 90/6 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Kosynierów 35E.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 PN 10 fi.110 i fi. 160 o łącznej długości 553 m, na dz. nr ewid. 3823, 3831/11, 3831/6 w m. Środa Wlkp. i w m. Kijewo na dz. nr ewid. 150 i 20/32, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. budowy sieci wodociągowej Dn110 na działkach oznaczonych nr ewid. 3739/1; 3738/1, 3737, 3735, 3755, 3739, 3763, 3756, 4060 w Środzie Wlkp. w rejonie ulic Niedziałkowskiego i Zakładowej.
dot. budowy sieci wodociągowej Dn160 w Środzie Wielkopolskiej na działkach nr ewid. 3831/12, 3831/11 obręb Środa Wielkopolska, ul. Zaniemyska.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Zaniemyśl przy ulicy Leśnej na dz. nr 8/7, jednostka ewid. Zaniemyśl.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE fi. 63x3,8 PN10 SDR17, długości 28 m i sieci kanalizacyjnej z rur PE 100 SDR 17 PN 10 fi.63 z przyłączami, długości 25 m, na dz. nr ewid. 74/14 i 74/12 w m. Janowo, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej w m. Jeziory Małe przy ulicy Kórnickiej 24 na dz. nr 73/2, jednostka ewid. Zaniemyśl.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Jeziory Małe na dz. nr 178/6, jednostka ewid. Zaniemyśl.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Boguszyn, gm. Nowe Miasto nad Wartą, na działce oznaczonej nr ewid. 213/9.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 PN 10 fi.110, długości 174 m, na dz. nr ewid. 44/1 i 62/8 w m. Janowo oraz na dz. nr ewid. 13 i 14/19 w Mączniki , jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 PN 10 fi.110, długości 771 m, na dz. nr ewid. 118, 121/11, 164/2 148 i 165/3 w m. Pętkowo oraz na dz. nr ewid. 3781/1 w Środzie Wielkopolskiej, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. rozbudowy sieci oświetlenia ternu planu zabaw na działce o nr geod. 47/3 obręb ewid. Klęka, jednostka ewid. Nowe miasto nad Warta.
dotyczącego zamiaru budowy budynku mieszkalnego, na dz. nr ewid. 177/101 w m. Zielniki, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. przebudowy sieci gazowej w Środzie Wielkopolskiej na działkach nr ewid. 3781/2, 3781/1 obręb Środa Wielkopolska, ul. Fabryczna.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr ewid. 848 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Paderewskiego 60.
dot. budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym oaz wewnętrzna instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr geod. 1008 obręb ewid. Pięczkowo, jednostka ewid. Krzykosy.
dotyczącego zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na dz. nr ewid. 28/40 w m. Jarosławiec, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczącego zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, na dz. nr ewid. 162/56 w m. Brodowo, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczącego zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na dz. nr ewid. 28/12 w m. Jarosławiec, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ulicy Surzyńskich w Środzie Wielkopolskiej na działce nr ewid. 958/8 obręb Środa Wielkopolska.
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr ewid. 7, 956/35, 956/34, 956/33, 956/32 w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Topolskiej.
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej – etap II osiedle mieszkaniowe na działkach oznaczonych nr ewid. 83/46, 83/110, 83/183, 83/253, 83/279, 83/280, 83/37, 83/376, 83/425, 83/423, 83/426, 83/430, 83/433, 83/16, 83/19, 83/21, 83/23, 83/25 w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Topolskiej.
dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Dominowo przy ulicy Kwiatowej na dz. nr 329/1, 329/2, 329/30, obręb ewid. Dominowo, jednostka ewid. Dominowo.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej w m. Zaniemyśl na dz. nr 596/8 i 603, jednostka ewid. Zaniemyśl.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejących dwóch budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ewid. 1871, 1870/2 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Dolna 2.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr ewid. 1338 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Kościuszki 3.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku hali produkcyjnej H1 na działkach nr ewid. 1240/25, 1240/26, 1240/27 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. przy ul. Prądzyńskiego 16.
dotyczącego zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na dz. nr ewid. 28/40 w m. Jarosławiec, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dotyczącego zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na dz. nr ewid. 28/12 w m. Jarosławiec, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska
dotyczącego zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, na dz. nr ewid. 162/56 w m. Brodowo, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska
dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach nr ewid. 3668/6, 176, 1267, 3676/21, 65/1 do 65/21 i 64/1 do 64/29 obręb ewid. Środa Wielkopolska., jednostka ewid. Środa Wielkopolska, rejon ul. Za Strzelnicą.
dot. budowy oświetlenia ulicznego w m. Jeziory Małe na dz. nr 60, 61/5, 61/15, 61/22, 63/4, 63/11, 402/7, obręb ewid. Łękno, jednostka ewid. Zaniemyśl.
dot. przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie poszerzenia otworu okiennego w Środzie Wlkp. przy ul. Prądzyńskiego na działce oznaczonej nr ewid. 886.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE fi.110 wraz z hydrantami dn 80 mm, , długości 712 m, na dz. nr ewid. 139/35, 139/17, 139/34 i 139/46 w m. Chwałkowo , jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr ewid. 1244 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Jackowskiego 21.
dotyczące budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia dn125 PE100 o długości łącznej 190 m na działkach oznaczonych nr ewid. 334/9, 334/10, 337/4, 338/5, 342/2 w Środzie Wlkp. przy ul. Adama Grabiasa.
dot. budowy sieci wodociągowej fi 110 PE100 o długości łącznej 95,88 m na działkach oznaczonych nr ewid. 251/3, 255, 266/1, 266/9 w Środzie Wlkp. w rejonie ulicy Plazowej.
dot. budowy oświetlenia ulicznego w m. Jeziory Małe na dz. nr 60, 61/5, 61/15, 61/22, 63/4, 63/11, 402/7, obręb ewid. Łękno, jednostka ewid. Zaniemyśl.
dot. budowy sieci wodociągowej fi 110 i fi 180 PE100 o długości łącznej 1096 m na działkach oznaczonych nr ewid. 3992, 3933, 3926 w Środzie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej i gruntowej Adama Grabiasa.
dot. przebudowy przegród zewnętrznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 912 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Strzelecka 22.