2017 rok

dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kV w m. Szlachcin na dz. nr 98/5, 98/3, 87, 107/6, 89/6, 89/5, 91, 238/4, 83/1, obręb ewid. Szlachcin, jednostka ewid. Środa Wlkp.
dot. budowy sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 689/1, 3689/4, 3689/8, 3689/12, 3689/14, 3689/16, 3689/18, 3689/3, 3689/26, 437/65, 3698/2, 3698/4, 443/4 402, 443/8, 444/4, 3689/9, 3689/20, 3689/25, 3689/29, 3689/72 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp.
dot. budowy sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 272, 292, 279/1, 279/2, 279/3 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp.
dot. budowy sieci oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze Raczyńskim w Zaniemyślu na dz. nr 17/1, 485/39, 486/3, 487/1, 494, 787/5, obręb ewid. Zaniemyśl , jednostka ewid. Zaniemyśl
dot. budowy sieci wodociągowej na dz. nr 85/7 i 85/22 w miejscowości Mączniki, gmina Środa Wielkopolska.
ot. przebudowy sieci elektroenergetycznej SN15kV w zakresie usunięcia kolizji odcinka linii elektroenergetycznej SN15kV napowietrznej z zagospodarowaniem nieruchomości gruntowej tzn. demontaż istniejącego odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV napowietrznej i budowy projektowanego odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV kablowej, na działkach o nr ewid. 84/4 i 89/3 obręb ewid. Garby, jednostka ewid. Krzykosy
dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Lubonieczek, dz. nr ewid. 168/2, 78/3, 78/5, 78/6, 78/7, 78/9, 78/11, gmina Zaniemyśl.
dot. rozbudowy odcinka sieci elektroenergetycznej w miejscowości Łękno, dz. nr ewid. 274/1, gmina Zaniemyśl.
dot. budowy odcinka sieci wodociągowej i przyłącza w miejscowości Mączniki, dz. nr ewid. 18/29, gmina Środa Wielkopolska.
dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Zaniemyśl przy ulicy Raczyńskiego, dz. nr ewid. 49/16, 490/2, 462/1 oraz dz. nr ewid. 461/4, 461/5, 461/6, 461/7, 461/8, 461/9, 461/10, 461/11, 461/12, 461/13 wydzielonych z dz. nr ewid. 461/1, 461/2, 461/3, gmina Zaniemyśl.
dot. budowy linii oświetlenia ulicznego i przyłącza energetycznego w miejscowości Zaniemyśl przy ul. Akacjowej, Bukowej i Średzkiej, na dz. nr ewid. 214/18, 216, 214/23, 217, 221/2, 227/2, 227/9, 226/5, 230/3, 270/1, obręb ewidencyjny Zaniemyśl.
dot. budowy sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 292, 3686/1, 3686/2, 3686/4, 304 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp.
dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego na działce o nr ewid. 914/3, 968/3, 935/4, m. Lubrze, obręb ewid. Krzykosy, jednostka ewid. Krzykosy.
dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej, na działkach o nr ewid. 281/1, 278/2 obręb ewid. Sulęcinek, jednostka ewid. Krzykosy.
dot. budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 415, 416, 417 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na dz. o nr ewid. 95/10 położonej w m. Olszewo, gm. Środa Wlkp.
dot. budowy linii kablowych nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi na dz. o nr ewid. 552/39, 552/20, 552/34, 552/35, 552/71, 553/1, 552/53, 552/54, 552/55, 552/56, 552/57, 552/58, 552/59, 552/60, 552/61, 552/62, 552/63, 552/64, 552/65, 552/66, 552/67, 552/68, 552/69, 552/70 położonych w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Zofii Nałkowskiej i Aleksandra Fredry.
dot. przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce o nr ewid. 425, obręb ewid. Pięczkowo, jednostka ewid. Krzykosy.
dot. nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce o nr ewid. 93, obręb ewid. Chwalęcin, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
dot. budowy odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Lubonieczek, dz. nr ewid. 78/3, gmina Zaniemyśl
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Olszewo, gmina Środa Wlkp. na dz. nr ewid. 95/10.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Karolewo, gmina Dominowo na dz. nr ewid. 311/19.
na budowę sieci wodociągowej na dz. o nr ewid. 292, 3686/1, 3686/2, 3686/4, 304 położonych w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Żniwna
dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego na działce o nr ewid. 914/3, 968/3, 935/4, 977/1, m. Lubrze, obręb ewid. Krzykosy, jednostka ewid. Krzykosy
dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego na działce o nr ewid. 342, obręb ewid. Miąskowo, jednostka ewid. Krzykosy
dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej, na działce o nr ewid. 72 m. Przymiarki, obręb ewid. Solec, jednostka ewid. Krzykosy
dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej nr 3671P, na działkach o nr ewid. 281/1, 278/2 obręb ewid. Sulęcinek, jednostka ewid. Krzykosy
na nadbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. o nr ewid. 2409 położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Mikołaja Kopernika 13
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Zaniemyśl na dz. nr ewid. 150/2.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Środa Wlkp., na działce o nr ewid,. 317/9
dot. budowy sieci wodociągowej dla osiedla budynków mieszkalnych w m. Środa Wlkp., na działkach o nr ewid. 415, 416, 417
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Karolewo, gmina Dominowo na dz. nr ewid. 311/16.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Środa Wlkp., na działce o nr ewid,. 317/9.
dot. budowy oświetlenia ulicznego i przyłącza energetycznego w miejscowości Zaniemyśl, ul. Słoneczna, dz. nr ewid. 485/17, 485/18, 485/39.
dot. budowy oświetlenia ulicznego - przyłącza energetycznego w miejscowości Zaniemyśl, ul. Ogrodowa, dz. nr ewid. 782
na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. o nr ewid. 420/2 i 421/2 położonych w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Lotniczej.