Wykonywanie budżetu

Informacja dotycząca wykonania budżetu - 2012 rok

Podstawa prawna podania informacji - art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).


Informacja dotycząca wykonania budżetu za I kwartał 2012 r.:

Dochody:    14.172.404,00 zł,  

Wydatki:     11.590.941,20 zł,

Przychody:  2.792.781,07 zł,

Rozchody:    340.214,00 zł,

Nadwyżka:  2.581.462,80 zł.    

 

Informacja dotycząca wykonania budżetu za II kwartał 2012 r.:

Dochody:    26.367.571,72 zł, 

Wydatki:     23.196.561,27 zł,

Przychody:  2.792.781,07 zł,

Rozchody:    675.883,00 zł,

Nadwyżka:  3.171.010,45 zł.    

 

Informacja dotycząca wykonania budżetu za III kwartał 2012 r.:

Dochody:    38.281.827,71 zł, 

Wydatki:     35.438.676,01 zł,

Przychody:    3.056.616,39 zł,

Rozchody:    1.011.553,00 zł,

Nadwyżka:    2.843.151,70 zł.    

 

Informacja dotycząca wykonania budżetu za IV kwartał 2012 r.:

Dochody:    48.213.489,94 zł,  

Wydatki:     49.535.971,38 zł,

Przychody:     4.300.657,90 zł,  

Rozchody:      1.348.878,89 zł,  

Deficyt:          1.322.481,44 zł.         

Informacja o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych

Zespół Szkół Rolniczych:

  • umorzenie dwóch należności z 2004 r. z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w kwocie 2.955 zł oraz 195 zł,
  • umorzenie należności powstałej w lutym 2007 r. w kwocie 945 zł z tytułu wynajmu pokoju w internacie.

Starostwo Powiatowe:

  • umorzenie należności z tytułu wypisów i wyrysów  z rejestru gruntów w kwocie 122,91 zł,
  • umorzenie należności z tytułu wypisów i wyrysów  z rejestru gruntów w kwocie 101,11 zł.

______________________________________________________________

Informacja z wykonania budżetu za 2012 rok - na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Dochody:    48.213.489,94 zł,

Wydatki:     49.535.971,38 zł,

Przychody:   4.300.657,90 zł,

Rozchody:      1.348.878,89 zł,

Deficyt:        1.322.481,44 zł.

Wymagalne zobowiązania, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy:
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.: 2.202.617,02 zł,

Wykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 7.917.983,18 zł.

Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 2.652.429,97 zł.

Dotacje udzielone jednostkom samorządu terytorialnego: 881.869,77 zł.

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:

  • poręczenie w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, jako zabezpieczenia na zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. - hipoteka kaucyjna do kwoty 690.000 zł.
  • poręczenie dla obligacji emitowanych przez Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego" do kwoty 11.200.000 zł.

Dług publiczny na dzień 31.12.2012 r. wynosi 15.248.565 zł.