Wykonywanie budżetu

Informacja dotycząca wykonania budżetu - 2011 rok

 

Podstawa prawna podania informacji - art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Informacja dotycząca wykonania budżetu za I kwartał 2011 r.:

Dochody:   11.355.210,22 zł,

Wydatki:     8.980.085,77 zł,

Przychody:   3.284.906,23 zł,

Rozchody:      322.370,88 zł,

Nadwyżka:   2.375.124,45 zł.    


Informacja dotycząca wykonania budżetu za II kwartał 2011 r.:

Dochody:         21.750.791 zł,

Wydatki:     19.089.970,68 zł,

Przychody:     3.432.972,84 zł,

Rozchody:         644.433,81 zł,

Nadwyżka:    2.660.820,32  zł.    


Informacja dotycząca wykonania budżetu za III kwartał 2011 r.:

Dochody:         32.445.261,57 zł,

Wydatki:          29.733.067,37 zł,

Przychody:         3.802.504,74 zł,

Rozchody:          1.015.435,81 zł,

Nadwyżka:         2.712.194,20  zł.    


Informacja dotycząca wykonania budżetu za IV kwartał 2011 r.:


Dochody:         43.759.230,41 zł,  

Wydatki:          44.578.015,75 zł,

Przychody:         4.741.906,24 zł,

Rozchody:          1.347.027,00 zł,

Deficyt:                 818.785,34  zł.    

________________________________________________________________________

Informacja z wykonania budżetu za 2011 rok - na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Dochody:    43.759.230,41 zł,

Wydatki:     44.578.015,75 zł,

Przychody:   4.741.906,24 zł,

Rozchody:    1.347.027,00 zł,

Deficyt:           818.785,34 zł.

Wymagalne zobowiązania, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy:
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.:  1.423.481,85 zł.

Wykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:  2.292.042,73 zł.

Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 1.396.773,18 zł,

Dotacje udzielone jednostkom samorządu terytorialnego: 715.502,43 zł

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji poręczenie w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, jako zabezpieczenia na zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
- hipoteka kaucyjna do kwoty 690.000 zł.