Wykonywanie budżetu

Informacja dotycząca wykonania budżetu - 2010 rok

 

Podstawa prawna podania informacji - art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Informacja dotycząca wykonania budżetu za I kwartał 2010 r.:

Dochody:    10.599.027,26 zł,

Wydatki:      8.594.917,25 zł,

Przychody:    2.573.756,68 zł,

Rozchody:       312.480,93 zł,

Nadwyżka:     2.004.110,01 zł.

Informacja dotycząca wykonania budżetu za II kwartał 2010 r.:

Dochody:    22.775.162,52 zł,

Wydatki:     18.808.768,53 zł,

Przychody:  2.743.188,68 zł,

Rozchody:   613.365,93 zł,

Nadwyżka:  3.966.393,99 zł.  

Informacja dotycząca wykonania budżetu za III kwartał 2010 r.:

Dochody:    34.313.066,54 zł,  

Wydatki:     31.324.289,02 zł,

Przychody:    5.283.403,05 zł,

Rozchody:       911.750,93 zł,

Nadwyżka:     2.988.777,52 zł.    


Informacja dotycząca wykonania budżetu za IV kwartał 2010 r.:

Dochody:     46.065.008,32 zł,

Wydatki:      52.070.012,22 zł,

Deficyt:          6.005.003,90 zł.    

_____________________________________________________________

Informacja z wykonania budżetu za 2010 rok

Podstawa prawna podania informacji art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Dochody:  46.094.255,35 zł,

Wydatki:   52.068.241,22 zł,

Deficyt:       5.973.985,87 zł.

Wymagalne zobowiązania, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy:
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.:  346.021,37 zł.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:  2.113.684,15 zł.

Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 461.388,96 zł.

Dotacje udzielone jednostkom samorządu terytorialnego: 852.549,95 zł.

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji poręczenie w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, jako zabezpieczenia na zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. - hipoteka kaucyjna do kwoty 690.000 zł.