Wykonywanie budżetu

Informacja dotycząca wykonania budżetu - 2009 rok

 
Podstawa prawna podania informacji - art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).


Informacja dotycząca wykonania budżetu za I kwartał 2009r.

Dochody:   10.214.663,45 zł,

Wydatki:     7.652.460,13 zł,

Rozchody:      300.957,00 zł

Nadwyżka:   2.562.203,32 zł


Informacja dotycząca wykonania budżetu za II kwartał 2009r.

Dochody:  20.302.680,17 zł,

Wydatki:   16.642.869,77 zł,

Rozchody:     595.927,00 zł

Nadwyżka:   3.659.810,40 zł.


Informacja dotycząca wykonania budżetu za III kwartał 2009r.

Dochody:   28.744.701,20 zł

Wydatki:    27.157.213,01 zł

Rozchody:      841.376,00 zł

Przychody:   3.354.497,27 zł

Nadwyżka:   1.587.488,19 zł


Informacja dotycząca wykonania budżetu za IV kwartał 2009r.

Dochody:   39.015.505,87 zł,

Wydatki:   39.841.614,60 zł,

Rozchody:   1.156.504,00 zł

Przychody:   4.556.305,71 zł

Deficyt:          826.108,73 zł

 

Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok - na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dochody:  39.015.505,87 zł,

Wydatki:   39.841.614,60 zł,

Deficyt:         826.108,73 zł.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:  429.421,79 zł.

Wymagalne zobowiązania, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy:
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.:  1.603 zł.

Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 577.164,64 zł,
Dotacje udzielone jednostkom samorządu terytorialnego: 1.195.830,45 zł

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji poręczenie w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, jako zabezpieczenia na zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
- hipoteka zwykła:  200.000 zł,
- hipoteka kaucyjna:  260.000 zł.