Wykonywanie budżetu

Informacja dotycząca wykonania budżetu - 2021 rok

Podstawa prawna podania informacji - art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

 

Informacja dotycząca wykonania budżetu za I kwartał 2021 r.:

Dochody:          23.412.739,28 zł,

Wydatki:          19.249.363,26 zł,

Przychody:       13.465.116,06 zł,

Rozchody:          1.089.897,86 zł,

Nadwyżka:         4.163.376,02 zł.

 

Informacja dotycząca wykonania budżetu za II kwartał 2021 r.:

Dochody:          47.143.670,84 zł,

Wydatki:          37.637.581,98 zł,

Przychody:       13.465.116,06 zł,

Rozchody:          1.379.739,95 zł,

Nadwyżka:         9.506.088,86 zł.

 

Informacja dotycząca wykonania budżetu za III kwartał 2021 r.:

Dochody:          68.422.820,17 zł,

Wydatki:          53.501.389,66 zł,

Przychody:       13.331.665,75 zł,

Rozchody:          4.169.582,04 zł,

Nadwyżka:         14.921.430,51 zł.