Wykonywanie budżetu

Informacja dotycząca wykonania budżetu - 2008 rok

 

Podstawa prawna podania informacji - art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Informacja dotycząca wykonania budżetu za I kwartał 2008r.

Dochody: 9.743.358,58 zł,

Wydatki: 7.147.412,33 zł,

Przychody: 1.351.466,36 zł,

Rozchody: 305.439,00 zł

Nadwyżka: 2.595.946,25 zł.

Informacja dotycząca wykonania budżetu za II kwartał 2008 r.

Dochody: 18.169.178,52 zł,

Wydatki: 15.383.164,00 zł,

Przychody 1.355.370,36 zł,

Rozchody: 605.879,00 zł

Nadwyżka: 2.786.014,52 zł.


Informacja dotycząca wykonania budżetu za III kwartał 2008 r.

Dochody: 25.965.425,26zł,

Wydatki: 22.631.147,49 zł,

Przychody: 1.727.341,13

Rozchody: 906.319,00 zł

Nadwyżka: 3.334.277,77 zł 


Informacja dotycząca wykonania budżetu za IV kwartał 2008 r.

Dochody: 34.496.883,03 zł,

Wydatki: 33.491.061,58 zł,

Przychody: 2.239.744,59 zł

Rozchody: 1.244.843,00 zł

Nadwyżka: 1.005.821,45 zł.

 

Informacja z wykonania budżetu za 2008 r. na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Dochody - 34.496.883 zł,
Wydatki - 33.491.062 zł,
Nadwyżka -  1.005.821zł,

Wymagalne zobowiązania, o których mowa w art.11 ust. 1 pkt 4 ustawy:

  • ZSR Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie - 7.768,96 zł,
  • Gospodarstwa Obsługi Ośrodka Wypoczynkowego Zwola przy KPPSP - 925 zł,
  • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. - 51.321 zł,

Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 358.656zł,
Dotacje udzielone jednostkom samorządu terytorialnego - 348.526 zł.
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji - poręczenie w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, jako zabezpieczenia na zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
- hipoteka zwykła - 200.000 zł,
- hipoteka kaucyjna  - 260.000 zł.