Wykonywanie budżetu

Informacja dotycząca wykonania budżetu za IV kwartał 2006 r.

Podstawa prawna podania informacji, dotyczącej wykonania budżetu za IV kwartał 2006 r.  - art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

 

Dochody – 32.062.726 zł,

 

Wydatki – 35.821.963 zł,

 

Deficyt  3.759.237 zł,

 

Wymagalne zobowiązania, o których mowa w art.11 ust. 1 pkt 4 ustawy:

·        Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. -  534.037 zł,

 

Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 770. 003zł,

 

Dotacje udzielone jednostkom samorządu terytorialnego – 136.576 zł.

 

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji – poręczenie w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, jako zabezpieczenia na zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.

- hipoteka zwykła - 200.000 zł,

- hipoteka kaucyjna  - 260.000 zł.