Wykonywanie budżetu

Informacja dotycząca wykonania budżetu za III kwartał 2006 r.

Podstawa prawna podania informacji, dotyczącej wykonania budżetu za III kwartał 2006 r., do publicznej wiadomości art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
 
Dochody - 24.885.596,59 ,
 
Wydatki - 25.664.247,10 ,
 
Deficyt - 778.650,51 .