Wykonywanie budżetu

Informacja dotycząca wykonania budżetu za 2005 rok.

 
Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości - art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
 
Dochody - 30.644.205 zł,
 
Wydatki - 31.133.658 zł,
 
Deficyt -  489.453 zł,
 
Wymagalne zobowiązania (zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) :
  • ZSR Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie - 3.155 zł
  • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. -  2.360.414 zł,
Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 696.975 zł,
 
Dotacje udzielone jednostkom samorządu terytorialnego - 195.164 zł.
 
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji - w roku 2005 udzielono poręczenia w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, jako zabezpieczenia na zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.  hipoteka zwykła - 200.000 zł,  hipoteka kaucyjna  - 260.000 zł.