Wykonywanie budżetu

Informacja dotycząca wykonania budżetu za I kwartał 2007 r.

 
Podstawa prawna podania informacji, dotyczącej wykonania budżetu za I kwartał 2007 r.  - art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
  
Dochody:      8.715.021,88 zł
 
Wydatki:       6.947.896,45 zł
 
Przychody:         25.000,00 zł
 
Rozchody:        315.903,49 zł
 
Nadwyżka:   1.767.125,43 zł.