Wykonywanie budżetu

Informacja dotycząca wykonania budżetu za II kwartał 2007 r.

 
Podstawa prawna podania informacji, dotyczącej wykonania budżetu za II kwartał 2007 r. - art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
 
Dochody:             17.937.550,84 zł
 
Wydatki:              14.786.068,70 zł
 
Przychody:             1.088.361,91 zł
 
Rozchody:                 780.813,40 zł
 
Nadwyżka:             3.151.482,14 zł