Wykonywanie budżetu

Informacja dotycząca wykonania budżetu za III kwartał 2007 r.

Podstawa prawna podania informacji, dotyczącej wykonania budżetu za III kwartał 2007r.  – art. 14 pkt. 1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

 

Dochody: 24.976.108,53 zł,

 

Wydatki:    22.248.811,20 zł,

 

Przychody:  1.350.001,27 zł,

 

Rozchody:      987.786,40 zł,

 

Nadwyżka:  2.727.297,33 zł