Wykonywanie budżetu

Informacja dotycząca wykonania budżetu - 2018 rok


Podstawa prawna podania informacji - art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).


Informacja dotycząca wykonania budżetu za I kwartał 2018 r.:
   

Dochody:          12.868.156,33 zł,   

Wydatki:           13.603.089,90 zł,  

Przychody:          6.578.436,51 zł,    

Rozchody:           420.857,43 zł,  

Deficyt:               734.933,57 zł.


Informacja dotycząca wykonania budżetu za II kwartał 2018 r.:

Dochody:          30.500.335,81 zł,   

Wydatki:           28.103.578,75 zł,  

Przychody:          7.320.213,17 zł,   

Rozchody:           6.857.069,09 zł,  

Nadwyżka:          2.396.757,06 zł.  


Informacja dotycząca wykonania budżetu za III kwartał 2018 r.:

Dochody:          47.294.461,60 zł,   

Wydatki:           46.314.116,63 zł,  

Przychody:          9.361.570,83 zł,    

Rozchody:           7.257.580,75 zł, 

Nadwyżka:          980.344,97 zł.  


Informacja dotycząca wykonania budżetu za IV kwartał 2018 r.:

Dochody:          61.576.310,97 zł,   

Wydatki:           68.796.445,51 zł,  

Przychody:         18.758.436,51 zł,    

Rozchody:           8.183.942,41 zł,  

Deficyt:               7.220.134,54 zł.   
 Informacja z wykonania budżetu za 2018 rok
- na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869).

Dochody:    61.576.310,97 zł,  

Wydatki:     68.796.445,51 zł,  

Przychody:  18.758.436,51 zł,  

Rozchody:    8.183.942,41 zł,  

Deficyt:        7.220.134,54 zł.        Wykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 1.117.697,04 zł.    

Na koniec 2018 roku nie występują zobowiązania wymagalne.    

Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 168.771,63 zł.

Dotacje udzielone jednostkom samorządu terytorialnego: 1.611.392,34 zł.    

W roku 2018 zaplanowano gwarancję na rzecz spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. w kwocie 26.850.000 zł  

W roku 2018 nie udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń.

Dług publiczny na dzień 31.12.2018 r. wynosi 29.913.092 zł.