Wykonywanie budżetu

Informacja dotycząca wykonania budżetu - 2017 rok


Podstawa prawna podania informacji - art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).


Informacja dotycząca wykonania budżetu za I kwartał 2017 r.:   


Dochody:           12.837.445,18 zł,   

Wydatki:           11.901.035,35 zł,  

Przychody:          4.335.512,17 zł,    

Rozchody:           230.527,43 zł,  

Nadwyżka:          936.409,83 zł.  Informacja dotycząca wykonania budżetu za II kwartał 2017 r.:


Dochody:           30.816.639,93 zł,   

Wydatki:           27.733.570,32 zł,  

Przychody:          5.535.512,17 zł,    

Rozchody:           3.158.999,09 zł,  

Nadwyżka:          3.083.069,61 zł.


Informacja dotycząca wykonania budżetu za III kwartał 2017 r.:

   

Dochody:          44.844.386,65 zł,   

Wydatki:           49.517.904,79 zł,  

Przychody:          9.907.613,63 zł,    

Rozchody:           3.387.470,75 zł,  

Deficyt:               4.673.518,14 zł.  


Informacja dotycząca wykonania budżetu za IV kwartał 2017 r.:

Dochody:          60.766.531,08 zł,   

Wydatki:           68.527.664,33 zł,  

Przychody:          17.835.512,17 zł,    

Rozchody:           4.295.942,41 zł,  

Deficyt:               7.761.133,25 zł.
Informacja z wykonania budżetu za 2017 rok


- na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

Dochody:    60.766.531,08 zł,  

Wydatki:
    68.527.664,33 zł,  

Przychody
:  17.835.512,17 zł,  

Rozchody:    4.295.942,41 zł,  

Deficyt:       
 7.761.133,25 zł.        

Wykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 829.613,26zł.   

Na koniec 2017 roku nie występują zobowiązania wymagalne.    

Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego:
173.876,50 zł.

Dotacje udzielone jednostkom samorządu terytorialnego: 5.611.241,25 zł.    

W roku 2017 udzielono Spółce PCR Spółka z o.o. poręczenia emisji obligacji na kwotę
4.335.000 zł  

W roku 2017 nie udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń.
 

Dług publiczny na dzień 31.12.2017 r. wynosi 31.999.034,41 zł.