Wykonywanie budżetu

Informacja dotycząca wykonania budżetu - 2016 rok
Podstawa prawna podania informacji - art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
 
 
Informacja dotycząca wykonania budżetu za I kwartał 2016 r.:
 
Dochody:          16.457.149,41 zł,
  
Wydatki:           15.873.624,69 zł,
 
Przychody:          2.743.862,28 zł,
 
Rozchody:           257.481,09 zł,
 
Nadwyżka:          583.524,72 zł.
 
 
Informacja dotycząca wykonania budżetu za II kwartał 2016 r.:
 
Dochody:           26.663.820,72 zł,
  
Wydatki:           25.844.456,72 zł,
 
Przychody:          2.743.862,28 zł,
   
Rozchody:           514.872,18 zł,
 
Nadwyżka:          819.364,00 zł.
 
 

Informacja dotycząca wykonania budżetu za III kwartał 2016 r.:

Dochody:           41.417.371,42 zł,   

Wydatki:           41.156.717,85 zł, 

Przychody:          7.783.862,28 zł,    

Rozchody:           1.472.263,27 zł,  

Nadwyżka:          260.653,57 zł.  
 


Informacja dotycząca wykonania budżetu za IV kwartał 2016 r.:

Dochody:           55.905.582,98 zł,   

Wydatki:           58.324.278,73 zł,  

Przychody:           8.483.862,28 zł,    

Rozchody:           1.729.654,36 zł, 

Deficyt:               2.418.695,75 zł.
Informacja z wykonania budżetu za 2016 rok - na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).
 
Dochody:
   55.905.582,98 zł,  

Wydatki:
    58.324.278,73 zł,  

Przychody
:   8.483.862,28 zł, 
 
Rozchody:    1.729.654,36 zł,  

Deficyt:       
 2.418.695,75 zł.        

Wykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 35.816,59zł.    

Na koniec 2016 roku nie występują zobowiązania wymagalne.
   

Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego:
232.246,83 zł.

Dotacje udzielone jednostkom samorządu terytorialnego: 6.245.401,28 zł.    

W roku 2016 udzielono Spółce Szpital Średzki Spółka z o.o. poręczenia emisji obligacji na kwotę
2.156.000 zł  

W roku 2016 udzielono umorzenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na kwotę 51.559,71 zł

Dług publiczny na dzień 31.12.2016 r. wynosi 16.766.976,82 zł.