Wykonywanie budżetu

Informacja dotycząca wykonania budżetu - 2015 rok
Podstawa prawna podania informacji - art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Informacja dotycząca wykonania budżetu za I kwartał 2015 r.:

 
Dochody:      12.031.059,77 zł,
  
Wydatki:       10.035.946,79 zł,
 
Przychody:      2.451.363,64 zł,
   
Rozchody:       1.018.275,38 zł,
 
Nadwyżka:     1.995.112,98 zł.Informacja dotycząca wykonania budżetu za II kwartał 2015 r.:

 
Dochody:      21.837.676,02 zł,
  
Wydatki:       19.034.610,19 zł,
 
Przychody:      2.451.363,64 zł,
   
Rozchody:       1.735.957,38 zł,
 
Nadwyżka:     2.803.065,83 zł.


Informacja dotycząca wykonania budżetu za III kwartał 2015 r.:
 
 
Dochody:      31.880.538,40 zł,
  
Wydatki:       28.006.168,29 zł,
 
Przychody:      2.451.363,64 zł,
   
Rozchody:       2.043.639,38 zł,
 
Nadwyżka:      3.874.370,11 zł.
 

Informacja dotycząca wykonania budżetu za IV kwartał 2015 r.:

Dochody:      44.409.012,68 zł,
  
Wydatki:       43.379.258,84 zł,
 
Przychody:      4.046.840,82 zł,
   
Rozchody:       2.332.732,38 zł,
 
Nadwyżka:      1.029.753,84 zł.
Informacja z wykonania budżetu za 2015 rok - na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 
Dochody:    44.409.012,68 zł,
 
Wydatki:     43.379.258,84 zł,
 
Przychody:   4.046.840,82 zł,
 
Rozchody:    2.332.732,38 zł,
 
Nadwyżka:   1.029.753,84 zł.
 
 
 
Wykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 135.257,30 zł.
 
 
Na koniec 2015 roku nie występują zobowiązania wymagalne.
 
 
Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 1.985.581,05 zł.

 
Dotacje udzielone jednostkom samorządu terytorialnego: 2.453.203,25 zł.
 
 
W roku 2015 nie udzielono poręczeń i gwarancji.
 
 
Dług publiczny na dzień 31.12.2015 r. wynosi 11.268.631,18 zł.