Wniosek do budżetu

Wniosek do budżetu

Radni oraz mieszkańcy powiatu mogą zgłaszać wnioski do budżetu. Wnioski można składać do Zarządu Powiatu Średzkiego w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy (druk wniosku - poniżej).

Wniosek - na którym radni i mieszkańcy powiatu mogą zgłaszać swoje propozycje do budżetu - do pobrania