Uchwały SO RIO

Uchwały Składu Orzekającego RIO w spr. budżetu Powiatu Średzkiego

2021 ROK
 1. Uchwała Nr SO-10/0951/2312021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf),
 2. Uchwała SO-10/0951/495/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf),
 3. Uchwała SO-10/0954/198/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami - do pobrania (plik pdf),
 4. Uchwała Nr SO-10/0950/125/2021 Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie: wydania opinii o możliwości wykupu przez Powiat Średzki emitowanych obligacji komunalnych - do pobrania (plik pdf).
 
2020 ROK
 1. Uchwała nr SO-0951/P/30/10/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf),
 2. Uchwała Nr SO-0954/50/10/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - do pobrania (plik pdf),
 3. Uchwała SO-0951/D/46/10/Ln/D/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf),
 4. Uchwała nr SO-0953/64/10/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 października 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Średzkiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku - do pobrania (plik pdf),
 5. Uchwała nr SO-0952/39/10/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2021 rok - do pobrania (plik pdf),
 6. Uchwała SO-0957/39/10/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf)
 
2019 ROK
 1. Uchwała Nr SO-0951/D/20/10/Ln/D/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf),
 2. Uchwała Nr SO-0951/P/32/10/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf).
 3. Uchwała nr SO-0950/2/10/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu przez Powiatu Średzki emitowanych obligacji komunalnych - do pobrania (plik pdf)
 4. Uchwała nr SO-0954/62/10/Ln/2019 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii  sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - do pobrania (plik pdf)
 5. Uchwała SO-0953/56/10/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Średzkiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku - do pobrania (plik pdf),
 6. Uchwała SO-0952/39/10/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Średzkiego na 2020 rok - do pobrania (plik pdf),
 7. Uchwała SO-0957/39/10/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf).
 
 

2018 ROK

 1. Uchwała Nr SO-00951/P/28/10/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf)
 2. Uchwała Nr SO-00951/D/50/10/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Powiat Średzki przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok - do pobrania (plik pdf)
 3. Uchwała Nr SO-0954/58/10/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami - do pobrania (plik pdf)
 4. Uchwała nr SO -0950/39/10/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu przez Powiat Średzki emitowanych obligacji komunalnych - do pobrania (plik pdf)
 5. Uchwała NR SO-0953/61/10/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Średzkiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku - do pobrania (plik pdf)
 6. Uchwała Nr SO-00951/89/10/Ln/D/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf)
 7. Uchwała SO-0957/55/10/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf)
 8. Uchwała SO-0952/55/10/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Średzkiego na 2018 rok - do pobrania (plik pdf)

 

 

________________________________________________________________________________

2017 ROK

 1. Uchwała Nr SO-00951/1/10/Ln/D/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf)
 2. Uchwała Nr SO-00951/2/P/10/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf)
 3. Uchwała Nr  SO-0954/46/10/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - do pobrania (plik pdf)
 4. Uchwała Nr  SO-0953/38/10/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 września 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Średzkiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku - do pobrania (plik pdf)
 5. Uchwała Nr  SO-0950/77/10/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości wykupu przez Powiat Średzki emitowanych obligacji komunalnych - do pobrania (plik pdf)
 6. Uchwała SO-0957/33/10/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf)
 7. Uchwała SO-0952/33/10/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Średzkiego na 2018 rok - do pobrania (plik pdf)

 

________________________________________________________________________________

2016 ROK

 1. Uchwała Nr SO-0957/43/10/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf)
 2. Uchwała Nr SO-0952/43/10/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Średzkiego na 2016 rok - do pobrania (plik pdf)
 3. Uchwała Nr SO-0951/15/10/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf)
 4. Uchwała Nr SO-0951/24/10/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf)
 5. Uchwała Nr SO-0954/39/10/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2015 rok - do pobrania (plik pdf)
 6. Uchwała Nr SO-0950/10/10/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie: wydania opinii o możliwości wykupu przez Powiat Średzki emitowanych obligacji komunalnych - do pobrania (plik pdf)

________________________________________________________________________________

2015 ROK

 1. Uchwała NrSO-0951/30/P/10/Ln2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf)
 2. Uchwała Nr SO-0954/37/P/10/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2015 roku  w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2014 rok - do pobrania (plik pdf)

________________________________________________________________________________

2014 ROK 

 1. Uchwała Nr SO-0951/16/P/10/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 stycznia 2014 roku  w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf)
 2. Uchwała Nr SO-0954/40/P/10/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2014 roku  w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2013 rok - do pobrania (plik pdf)
 3. Uchwała SO-0951/40/10/D/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 maja 2014 oku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

2013 ROK 

 1. Uchwała SO-0953/39/10/Ln/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Średzkiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. - do pobrania
 2. Uchwała SO-0957/25/10/Ln/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Powiatu Średzkiego - do pobrania
 3. Uchwala SO-0952/25/10/Ln/2013 Składu Orzękającego Regionalnej Izby Obrachunkowejw Poznaniu z dnia 04 grudnia 2013 r.w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Średzkiego na 2014 r. - do pobrania

 _________________________________________________________________________________________

2012 ROK

 1. Uchwała Nr SO-0951/4/P/18/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Średzkiego - do pobrania
 2. Uchwała SO-0953/45/11/Ln/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2012 r. - do pobrania
 3. Uchwała SO-0952/39/11/Ln/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grunia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Średzkiego na 2013 rok - do pobrania 
 4. Uchwała SO-0957/39/11/Ln/2012 Składu Orzekającego Ragionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Średzkiego - do pobrania
 5. Uchwała SO-0951/23/D/Ln/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pozaniu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Powiat Średzki deficytu budżetu roku 2012 r. - do pobrania

_____________________________________________________________________________________________ 

2011 ROK 

 1. Uchwała Nr SO-0951/18/D/18/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 04 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwość sfinansowania przez Powiat Średzki deficytu budżetu roku 2011 - do pobrania
 2. Uchwała Nr SO-0951/23/P/18/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 04 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Średzkiego - do pobrania
 3. Uchwała SO-0952/25/18/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grunia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok - do pobrania
 4. Uchwała SO-0957/25/18/2011 Składu Orzekającego Ragionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Średzkiego - do pobrania

______________________________________________________________________________________________ 

Podstawa prawna opublikowania informacji: art. 246 ust. 3 w związku z art. 246 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

 

2010 ROK

Podstawa prawna opublikowania informacji - art. 246 ust. 2, art. 230 ust. 3 w związku z art. 246 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

 1. Uchwała Nr SO-0952/II/52/18/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf.)
 2. Uchwała Nr SO-0951/98/D/18/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwość sfinansowania przez Powiat Średzki deficytu budżetu roku 2011. - do pobrania (plik pdf.)

Publikacja 12.01.2011 r.

 ________________________________________________________________________________________ 

Podstawa prawna opublikowania informacji - art 172 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

2010 ROK

 1. Uchwała Nr SO-0951/11/D/18/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przedstawionego przez Powiat Średzki deficytu budżetu roku 2010 - do pobrania (plik pdf)


2009 ROK

 1. Uchwała SO-0951/54/P/18/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości kwoty długu Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf)
 2. Uchwała SO-0951/55/D/18/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf)


2008 ROK

 1. Uchwała SO. - 0951/18/17/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 1 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf)
 2. Uchwała SO.- 0951/19/17/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 1 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf).


2007 ROK

 1. Uchwała SO. - 0951/113/17/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 30 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Średzkiego w roku 2008 - do pobrania (plik pdf).
 2. Uchwała SO.- 0951/114/17/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 30 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015 - do pobrania (plik pdf).